czwartek, 4 kwietnia 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #12

Na początku kwietnia przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w lutym nastąpił niewielki wzrost średniej oceny - z 6,96 na 7,01.

W najnowszej analizie uwzględniliśmy częściowo zbiory dot. planów ogólnych gminy (POG). Nie wpływają one na końcową ocenę, gdyż żaden z planów nie został jeszcze uchwalony, a więc nie istnieją odpowiednie usługi lub i tak byłyby one "puste", natomiast wliczone zostały do ogólnej statystyki zbiorów.

Aktualnie spośród 2477 gmin dokładnie 100 (4%) nie zgłosiło żadnego zbioru do ewidencji. 59 gmin posiada jeden zbiór, 2055 dwa zbiory, a 263 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiły 269 gminy, co stanowi ok. 10%.
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 4958. Dokładnie 10% z nich (494) nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to wspominane zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 3907 zbiorów tj. 79%. 
Dalsza analiza została przeprowadzona jedynie dla zbiorów MPZP i SUIKZP, których jest obecnie 4689. Ogólna ocena zbioru wzrosła nieznacznie, przekraczając poziom 7/10. Rozkład ocen jest niemal identyczny jak w poprzednim badaniu:
Poniżej rozkład wyników w podziale na gminy przedstawiony na mapie:

Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie: e-mapa.net/app/uslugi.php
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług.