piątek, 9 lutego 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #11

7 lutego przeprowadzono pierwsze w 2024 roku badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej pod koniec grudnia nastąpił niewielki spadek średniej oceny - z 7,03 na 6,96.

Spadek nastąpił pomimo wzrostu liczby gmin, które zgłosiły zbiór MPZP lub SUIKZP. Obecnie oba zbiory zostały zgłoszone przez 2299 gminy, a więc niemal 40 więcej niż pod koniec 2023. Bez zgłoszenia pozostaje 109 gmin i tu również widać poprawę, bo poprzednio było ich 137.
Poprawa nastąpiła także pod względem liczby zbiorów w ewidencji. W najnowszym badaniu jest ich 4709, zatem niemal o 100 więcej niż w grudniu. Spośród wszystkich zbiorów ponad 82% tj. 3896 posiada zgłoszone 3 usługi sieciowe (wyszukiwania, przeglądania i pobierania), co oznacza wzrost o niemal 50. Spadła liczba zbiorów bez jakiejkolwiek usługi - z 275 do 261.
Jak wspomniano, pomimo poprawy powyższych parametrów ogólna ocena zbioru spadła poniżej 7/10 do 6,96 pkt. Liczba zbiorów z oceną maksymalną pozostała na niemal takim samym poziomie (1540; poprzednio 1539), natomiast powiększyła się grupa zbiorów, których ocena wypada w przedziale 0-4 punktów (508 tj. prawie 11%).
Rozkład wyników w podziale na województwa:


Należy zauważyć, że wzrosły średnie w odniesieniu do poszczególnych województw. Po wielkopolskim województwo lubuskie jest kolejnym, które przekroczyło poziom 8 punktów. Znacznie wzrosła ocena woj. świętokrzyskiego - poprzednio było to zaledwie 3,99 pkt, a obecnie 4,62.

Poniżej rozkład wyników w podziale na gminy przedstawiony na mapie: