czwartek, 28 grudnia 2023

Badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUIKZP - monitoring #10

W dniu 27 grudnia przeprowadzono ostatnie w tym roku badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej pod koniec października brak jest wielkich zmian, natomiast widać powolną i stałą poprawę poszczególnych wskaźników.

Liczba gmin, które zgłosiły zbiór MPZP lub SUIKZP wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Oba zbiory w ewidencji zbiorów i usług posiadają już 2262 gminy. Liczba gmin bez żadnego zgłoszenia to 137 (poprzednio było ich 157).
Wzrost odnotowano również w ogólnej liczbie zbiorów znajdujących się w ewidencji - aktualnie jest ich już 4613 (wzrost o 52). W podobny sposób poprawiła się liczba zbiorów z kompletem usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania): obecnie jest ich 3850, czyli o 42 więcej niż w październiku. Należy odnotować, że dla części nowych zgłoszeń niestety nie podano adresów usług, bowiem wzrosła liczba zbiorów bez ani jednej usługi. Jest ich 275, a poprzednio tylko 265, jest to więc zmiana na minus. Wynika ona jednak najprawdopodobniej ze zmian proceduralnych przy zgłaszaniu zbiorów do GUGiK.
Najbardziej cieszy wzrost średniej oceny zbiorów i usług, która przekroczyła poziom 7 punktów (obecnie wynosi 7.03, co jest sporym wzrostem w stosunku do 6.81 w październiku). Maksymalną ocenę 10 pkt. uzyskało 1539 zbiorów (wzrost o 20), a najniższą ocenę 0 pkt. zdobyło 275 zbiorów (tu niestety też wzrost o 10). Dosyć znacznie zmienił się rozkład ocen pośrednich: poprzednio zbiory z przedziału [4,7) i [7,10) stanowiły odpowiednio 15% i 36%, podczas gdy obecnie jest to już 25% i 26%.
Rozkład wyników na województwa:
Wszystkie województwa poprawiły swoje wyniki. Wyróżnić należy woj. wielkopolskie, które przekroczyło już średnią 8 punktów, a także lubuskie, pomorskie, opolskie i warmińsko-mazurskie plasujące się powyżej 7 pkt.

Rozkład wyników w podziale na gminy: