wtorek, 12 grudnia 2023

Rozbudowa wykazu planów

W ramach ciągłego ulepszania narzędzia Wykaz planów dostępnego w gminnych portalach mapowych e-mapa.net oraz dostosowywania go do nowych przepisów wynikających ze zmian w ustawach i rozporządzeniach dot. zagospodarowywania przestrzennego, wprowadziliśmy dwie nowe sekcje:

  • Decyzje,
  • Wnioski, oceny i inne dokumenty.

W sekcji Decyzje znajdują się linki otwierające mapę decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego, prezentującą dane prowadzone przez gminę w module iGeoDecyzje:

W drugim dziale będą prezentowane pozostałe informacje i dane, o których mowa w art. 67h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in.:
  • wnioski o sporządzenie lub zmianę planów,
  • uchwały w sprawie aktualności planów,
  • diagnozy dot. strategii rozwoju.
Aby dodać informacje do nowej sekcji należy zalogować się do e-mapy i przejść do zakładki Przystąpienia - > Wykaz przystąpień, następnie w nowym oknie wybrać z górnego menu pozycję Inne dokumenty i kliknąć przycisk Dodaj nowy:

W kolejnym kroku wybrać odpowiedni rodzaj opracowania i uzupełnić podstawowe dane dot. sprawy. Po dodaniu możliwe jest wprowadzenie dokumentów np. uchwał. W tym celu z menu operacje należy wybrać opcję legislacja, a następnie Dodaj nowy dokument, gdzie możliwe będzie wpisanie informacji o dokumencie (data, sygnatura, tytuł) oraz dodanie załącznika lub odnośnika do pliku z treścią dokumentu.