piątek, 26 kwietnia 2024

Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego w portalach e-mapa

Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy. Obejmuje ona cztery tematy:

  • mapę zidentyfikowanych krajobrazów,
  • mapę obszarów objętych ochroną,
  • mapę krajobrazów priorytetowych
  • proponowanych parków kulturowych.

Szczegółowe informacje o wybranym obszarze dostępne są po wybraniu z paska narzędzi Informacji o obiekcie (ikona "i"), a następnie wskazaniu lokalizacji na mapie.

Audyt krajobrazowy został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/24 z dnia 26 marca 2024 r. Jego głównymi celami są:

  • identyfikacja krajobrazów występujących na terenie województwa;
  • wskazanie krajobrazów priorytetowych;
  • określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości;
  • sformułowanie rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie.  

W audycie wskazano także granice obszarów objętych formami ochrony przyrody, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. W obrębie krajobrazów priorytetowych wskazano również lokalne formy architektoniczne zabudowy.