poniedziałek, 10 czerwca 2024

IX edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniach 5–7 czerwca 2024 r. odbyła się IX Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy, wykorzystaniu usług sieciowych, a także o stanie i jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów, w trakcie których prezes Geo-Systemu Zbigniew Malinowski wraz z Radosławem Pawłowskim zaprezentowali nowości w technologii iGeoMap/ePODGiK oraz przedstawili plany rozwojowe. Następnie Marcin Sujak omówił problematykę płatności i podpisów elektronicznych jako podstawy rozwoju e-usług. Na zakończenie Karolina Turska pokazała najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach e-mapa – zaawansowane opcje wyszukiwania, nowe warstwy tematyczne oraz panel porównawczy. 

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości najbardziej wyczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

W tegorocznej edycji laureatami zostali:

  • I miejsce – powiat pruszkowski
  • II miejsce – powiat wejherowski,
  • III miejsce – ex aequo powiat miński i wołomiński.

W tym roku przyznano także wyróżnienia dwóm powiatom – mińskiemu i włodawskiemu – za 25-letnie prowadzenie zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu informacji o terenie GEO-MAP.

Pierwsza sesja referatowa skupiona była wokół funkcjonowania i stanu ewidencji gruntów i budynków. Dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił analizę powiatowych usług WMS i WFS dotyczących EGiB, przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów w powiatach. Omówił także analizę jakości danych EGiB oraz perspektywy działań na przyszłość. 

Kolejny panel dotyczył funkcjonowania zasobu PZGiK w Polsce. Damian Czekaj, redaktor prowadzący portalu Geoforum.pl, przeanalizował wybrane dane statystyczne za rok 2023, w tym wyniki weryfikacji prac geodezyjnych za trzy kwartały. Pan Izdebski przybliżył natomiast zmiany proponowane w nowelizacji rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków – w szczególności przywrócenie arkuszy oraz zmiany w zakresie adresu korespondencyjnego właściciela.

Trzecia sesja poświęcona była danym PZGiK w realizacji zdań publicznych. W pierwszym wystąpieniu Oliwia Horbaczewska omówiła wybrane orzeczenia i wyroki WSA w zakresie udostępniania danych. Następnie Zbigniew Malinowski przybliżył praktyczne aspekty realizacji usług danych przestrzennych w kontekście stanowisk GUGiK. Sesję zakończył Michał Kursa analizą zakresu udostępnianych danych na przykładzie usługi WFS EGiB.

 
Ostatniego dnia konferencji w panelu „Na styku geodezji” omówiono dobre praktyki komunikacji między gminą a powiatem w zakresie numeracji adresowej. Następnie Żaneta Kornatowska, geodeta i mediator sądowy, przybliżyła uczestnikom dość nowy i innowacyjny temat, jakim są mediacje w zagadnieniach geodezyjnych. Spotkanie zakończył Damian Czekaj oceną branży z perspektywy wybranych artykułów Geoforum.pl.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.