piątek, 1 września 2023

Automatyczne zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasu również w powiecie pruszkowskim

Z początkiem września 2023 r. w portalu e-mapa powiatu pruszkowskiego pruszkowski.e-mapa.net udostępniono nową e-usługę generowania zaświadczeń z uproszczonych planów urządzania lasu iGeoUPUL. Moduł pozwala na automatyczne wydawanie zaświadczeń o położeniu działki w UPUL, które są podpisane pieczęcią elektroniczną powiatu (co jest możliwe dzięki nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie artykułu 14). Usługa nie wymaga żadnych czynności ze strony pracowników urzędu i działa w trybie 24/7.
 
Pierwszym powiatem, który wdrożył opisywane rozwiązanie - i to już w 2021 r. - jest powiat miński. Obecnie e-usługa jest uruchomiona w 3 powiatach: mińskim, piaseczyńskim i wejherowskim, a za pomocą narzędzia wygenerowano automatycznie niemal 7.000 zaświadczeń.

Jednym z elementów modułu jest prezentacja granic obszarów objętych UPUL na mapie. Poniżej przedstawiono widok z włączona warstwą w trybie publicznym. W celu złożenia wniosku o zaświadczenie należy z paska narzędzi wybrać "Zakup" i przejść do pozycji "Wnioski i formularze":


System przekieruje nas do wyboru formularza, gdzie należy następnie podać informacje potrzebne do rejestracji wniosku, m.in. dane kontaktowe oraz listę działek, na które składany jest wniosek. Taki zestaw informacji pozwoli na wygenerowanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze objętym lub nie objętym UPUL.


W kolejnym kroku procedury użytkownik zostanie poproszony o dokonanie opłaty za pomocą płatności online. Po dokonaniu płatności na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pobrania gotowego dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną starostwa: