piątek, 12 maja 2023

Widok Google Maps 3D w geoportal3d.pl

Dzięki ogłoszonemu 10 maja partnerstwu pomiędzy firmami Google i Cesium interfejs Map Tiles API został rozszerzony o nowe funkcje. Google Maps udostępnia testowo deweloperom dane w postaci Photorealistic 3D Tiles. Format ten oparty jest o standard OGC 3D Tiles i pozwala na wyświetlenie realistycznych modeli 3D obejmujących budynki, drzewa* oraz ukształtowanie terenu, na które nałożono szczegółowe zdjęcia lotnicze i satelitarne. Korzystając z API wyświetlanie danych możliwe jest nie tylko w Google Maps, ale również na stronach i w aplikacjach opartych o silniki takie jak CesiumJS, Unreal i Unity.

Ponieważ na silniku Cesium oparty jest również Geoportal 3D, będący rozszerzeniem systemu e-mapa, to dodaliśmy do naszego portalu nowy mechanizm wyświetlania, prezentujący ww. nowości. Aby skorzystać z tej funkcji wystarczy wybrać odpowiednią ikonkę w prawym górnym rogu ekranu na stronie geoportal3d.pl:

standardowy widok: budynki 3D z OpenStreetMap + ortofotmapa GUGiK

należy wybrać ikonkę "tryb Google Maps 3D"

Photorealistic 3D Tiles (Warszawa)

Kraków

* Szczegółowe modele 3D budynków i roślinności dostępne są obecnie jedynie w wybranych (największych) miastach.