wtorek, 19 lipca 2022

geoportal3d.pl - nowy serwis mapowy

Pod adresem www.geoportal3d.pl uruchomiliśmy portal mapowy dedykowany do wizualizacji trójwymiarowych. Portal jest uzupełnieniem serwisu polska.e-mapa.net i pozwala w prosty sposób wykorzystać dostępne dane i usługi w realistycznych wizualizacjach trójwymiarowych.

Aktualnie w serwisie dostępne są granice administracyjne, działki, budynki i adresy, które prezentowane są na podkładzie aktualnej ortofomapy (GUGiK), a wszystko może być prezentowane na płaszczyźnie lub Numerycznym Modelu Terenu (źródło: Cesium World Terrain).

Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość wywołania widoku dowolnego obszaru z portalu e-mapa w wersji 3D. W tym celu w dowolnym portalu mapowym w technologii e-mapa.net należy z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy wybrać pozycję "Pokaż w Geoportal3D"

Zapraszamy do korzystania i informujemy, że portal będzie sukcesywnie rozwijany, a o szczegółach będziemy Państwu na bieżąco informować. Portal działa w oparciu o silnik Cesium i co istotne, w pełni wspiera wykorzystanie urządzeń mobilnych.