piątek, 8 lipca 2022

Udostępniliśmy walidator powiatowych usług WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono nową wersję internetowego walidatora powiatowych usług WMS/WFS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS/WFS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

W pierwszej wersji przekazanej do użytku 5 lipca 2022 r. sprawdzana była tylko usługa WMS. Aktualna wersji 1.3.0 sprawdza już obydwie usługi WMS i WFS w zależności od ustawienia parametrów przez użytkownika.

Podkreślamy, że sprawdzenie usług można zrealizować wieloma sposobami, ale użycie walidatora jest o tyle wygodne, że każdy, nawet przy minimalnej znajomości zagadnień związanych z usługami sieciowymi, jest w stanie z udostępnionego narzędzia skorzystać i ocenić poprawność udostępnionych usług sieciowych.