piątek, 29 lipca 2022

Raport o działce również w abonamencie

Komercyjna usługa "Raport o działce" w serwisie polska.e-mapa.net została wyposażona w możliwość korzystania z opłaty abonamentowej, co ułatwia jej wykorzystanie i nie wymaga każdorazowej płatności.

Po wybraniu działki i uruchomieniu generowania raportu, rysunek powyżej, przechodzimy do panelu opłaty, w którym wybieramy opcję "Wykorzystanie abonamentu".

    Następnie należy się zalogować do konta uzyskanego przy zakupie abonamentu i raport zostanie wykonany w ramach limitów przydzielonych w abonamencie. 

    Abonament można wykupić bezpośrednio w firmie Geo-System Sp. z o.o. lub online na stronie www.smartsdi.pl.

    Przypominamy, że uzyskany raport może być zapisany do pliku PDF wraz kodem QR pozwalającym lokalizować działkę w portalu polska.e-mapa.net zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej.

Aktualnie w raporcie analizowanych jest ok. 20 tematów, ale sukcesywnie ich liczba będzie zwiększana w miarę przybywania danych analitycznych. Obecne tematy objęte raportem to m.in:

 • lokalizacja przestrzenna działki,
 • dane adresowe,
 • ukształtowanie terenu,
 • dostępność uzbrojenia,
 • przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • informacja o użytkach gruntowych
 • klasyfikacja gleb,
 • podatność gleb na suszę,
 • zagrożenie powodzią,
 • narażenie na hałas,
 • lokalizacja obiektów użyteczności publicznej,
 • bliskość obiektów uciążliwych,
 • bliskość zabytków nieruchomych,
 • bliskość obszarów chronionego krajobrazu,
 • bliskość obszarów natura 2000,
 • informacje o pozwoleniach na budowę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Nowy komentarz na blogu