wtorek, 5 lipca 2022

Udostępniamy walidator powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków

W portalu www.smartsdi.pl udostępniono internetowy walidator usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

Walidator sprawdza zgodność udostępnionych przez powiaty usług WMS z zapisami załącznika nr 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390).

Po wprowadzeniu do aplikacji adresu usługi WMS oraz identyfikatora TERYT powiatu, następuje sprawdzenie usługi i wygenerowanie raportu w postaci pliku PDF.

Aktualnie walidator bada 4 podstawowe warstwy, ale już w najbliższym czasie zostaną dodane do badania pozostałe warstwy, a walidator będzie sprawdzał także zgodność usług WFS, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować.

Mamy nadzieję, że do czasu opracowania walidatorów przez GUGiK, co zostało zapowiedziane 6 czerwca 2022 r. w informacji udzielonej geoforum.pl, udostępniony przez nas walidator pomoże w monitorowaniu funkcjonowania usług sieciowych dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Sprawdzenie usług można zrealizować wieloma sposobami, ale użycie walidatora jest o tyle wygodne, że każdy, nawet przy minimalnej znajomości zagadnień związanych z usługami sieciowymi, jest w stanie z udostępnionego narzędzia skorzystać i ocenić poprawność udostępnionych usług sieciowych.