środa, 13 lipca 2022

Zarządzanie nieruchomościami w polska.e-mapa.net

W portalu polska.e-mapa.net wprowadziliśmy narzędzie do zarządzania nieruchomościami przeznaczone dla obywateli jak i instytucji. Po uzyskaniu dostępu do konta, każdy użytkownik może w prosty sposób stworzyć swoją bazę nieruchomości (posiadanych lub będących przedmiotem jego zainteresowania) i w zarządzaniu tą bazą korzystać z narzędzi dotyczących danych przestrzennych oferowanych przez portal polska.e-mapa.net.

Zarządzanie docelowo będzie dotyczyło 3 rodzajów nieruchomości, tj. gruntowych, budynkowych i lokalowych - obecnie dostępne są tylko nieruchomości gruntowe.

Korzystanie z usługi jest odpłatne, a szczegółowy cennik pojawia się przy rejestracji użytkownika. Podstawowa stawka to 123,00 zł/rok (brutto) przy zarządzaniu maksymalnie 10 nieruchomościami. Jedną z pierwszych uruchomionych funkcjonalności jest możliwość wykonywania w ramach abonamentu pełnych raportów dla zarządzanych działek.

Zapraszamy do korzystania i informujemy, że usługa będzie sukcesywnie rozwijana o nowe funkcjonalności. Już wkrótce będzie dostępne wysyłanie do użytkowników wiadomości w sytuacjach związanych z ustawionymi alertami np.:

  • dla działki uchwalono plan zagospodarowania,
  • w zdefiniowanej odległości od działki wydano pozwolenie na budowę,
  • itp.