środa, 8 listopada 2023

Raport dla działki - nowe dane oraz łatwiejsza modyfikacja treści

Usługa Raport dla działki została rozbudowana o kolejną sekcję danych. Oprócz niedawno dodanych archiwalnych ortofotomap w raporcie znajdziemy teraz także pozycję Dostępność archiwalnych zdjęć lotniczych. Daje ona dostęp do mapy prezentującej środki rzutów zdjęć lotniczych wykonanych w otoczeniu wybranej działki oraz listy z ich parametrami. Dane pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i obejmują fotografie wykonywane od lat 50. ub. wieku. Możliwe jest sprawdzenie daty wykonania zdjęcia, jego numeru oraz charakterystyki przestrzennej (skali lub wielkości piksela). Na liście znajduje się również link do pobrania miniatury każdego ze zdjęć. Ponieważ zobrazowania lotnicze udostępniane są jedynie na wniosek i za opłatą pobranie danych w pełnej rozdzielczości wymaga złożenia zamówienia poprzez Portal PZGiK.

W związku z dodaniem kolejnej pozycji do raportu i faktem, że lista tematów liczy już niemal 40 pozycji, zmodyfikowaliśmy metodę wyboru informacji na ekranie zamówienia.

Obecnie wszystkie pozycje są pogrupowane tematycznie w ramach 6 kategorii. Kliknięcie na nagłówku kategorii rozwinie szczegółową listę z elementami składowymi raportu. Jednym kliknięciem można włączyć lub wyłączyć wszystkie sekcje w danej kategorii.


Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwią dostosowanie treści raportu do Państwa potrzeb.