piątek, 3 listopada 2023

Rozbudowa Wykazu Planów dla gmin korzystających z technologii e-mapa.net

Mając na uwadze nadchodzące zmiany prawa w zakresie zagospodarowania przestrzennego i związane z tym liczne pytania, podjęliśmy pewne kroki w celu dostosowania prezentacji treści wykazu planów do nowych regulacji oraz oczekiwań użytkowników systemu.

Na wstępie jeszcze raz pragniemy przypomnieć, że zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rejestr Urbanistyczny "...prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa", a "minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu" i choć ma on prawnie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2026, to do tego czasu, zgodnie z Art. 52, obowiązek dostosowania sposobu udostępniania informacji znów spada na gminy. 

Więcej informacji w tym temacie znajdą Państwo w obszernym artykule na portalu geoforum.pl. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.  

Kluczowy zapis, który spędzał sen z powiek, czyli art. 52 nowelizacji, wskazuje, że do 31 grudnia 2025 r. „informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne” pochodzące z 11 źródeł wyszczególnionych w nowelizacji mają być udostępniane poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz w siedzibie organu.

W związku z powyższym przeprowadzono rozbudowę dotychczasowego wykazu planów do postaci czyniącej zadość tym wymaganiom, czyli swoistego odpowiednika Rejestru Urbanistycznego. Jest to ogólnodostępny zbiór informacji o danych przestrzennych dotyczących zagospodarowania przestrzennego prowadzonego przez gminy.

Od tego momentu każda gmina, która posiada plany miejscowe w jednej z technologii dostępnych w systemie e-mapa.net, umożliwia swoim użytkownikom przejście do listy udostępnianych informacji przez przycisk Wykaz MPZP. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale jesteśmy przekonani, że umieszczenie odniesienia do tej podstrony na BIP spełni wskazany wcześniej obowiązek udostępniania informacji.


W odświeżonej szacie graficznej w nowym oknie widoczna jest rozwijalna lista tematów - kliknięcie na daną pozycję rozwinie szczegółową listę z informacjami. W zależności od zgromadzonego przez daną jednostkę zakresu danych mamy możliwość:
  • sprawdzenia adresów usług sieciowych,
  • pobrania podpisanych zbiorów danych APP w pliku GML,
  • zapoznania się z listą przystąpień do aktów planowania przestrzennego wraz ze szczegółami,
  • przejrzenia listy obowiązujących APP oraz bezpośredniego pobrania ich załączników,
  • sprawdzenia zasięgów planów i przystąpień na mapie z granicami gminy.