poniedziałek, 13 listopada 2023

Usługa sieciowa TERYT ws1 dostępna dla użytkowników iMPA

Zgodnie z pismami przesyłanymi do gmin z Urzędów Statystycznych (o czym informowaliśmy już w kwietniu), wdrażana usługa TERYT ws1 będzie jedynym sposobem przekazywania informacji o utworzonych i zmienionych punktach oraz ulicach. Wynika to z zapisów obowiązującego rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. W związku z tym, wszystkie gminy będą musiały zastosować się do nowego sposobu przekazywania danych.

Od 16 października, jako jeden z pierwszych podmiotów, udostępniliśmy naszym użytkownikom taką możliwość w internetowym Managerze Punktów Adresowych. Przypominamy, że do uruchomienia usługi niezbędne jest pozyskanie z Urzędu Statystycznego danych uwierzytelniających. Na adres e-mail teryt_ws1@stat.gov.pl należy przekazać następujące dane:

  1. nazwa gminy i identyfikator TERC (czyli TERYT gminy)
  2. numer telefonu kontaktowego (telefon do pracownika gminy)
  3. służbowy adres e-mail do kontaktu (e-mail służbowy z adresem/domeną gminy)
  4. nazwę i adres instytucji ubiegającej się o dostęp do usługi (czyli urząd gminy XYZ).

Dodatkowo powyższe dane należy przesłać w celu weryfikacji na adres właściwego Urzędu Statystycznego, podany w piśmie skierowanym do gminy.

Uwaga!
Dane uwierzytelniające obejmują login i hasło - jeżeli otrzymają Państwo tylko hasło, należy zgłosić to do Urzędu Statystycznego. Ponadto, dane do usługi ws1 to nie dane do logowania do aplikacji iMPA.

Po otrzymaniu danych, należy wprowadzić je w iMPA w zakładce Pomoc.

 
Pozostałe czynności techniczne pozostają po naszej stronie. Samo działanie usługi jest dla użytkownika niezauważalne i nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Zasady wprowadzania nowych adresów i tworzenia zawiadomień pozostają bez zmian. Zmianie ulegnie jedynie sposób komunikacji między bazami.
  • Dotychczasowy mechanizm działa na zasadzie mailowego przesyłania informacji, po zatwierdzeniu tworzenia dokumentu w iMPA.
 
  • Przekazywanie danych przez usługę TERYT ws1 działa niezależnie od utworzenia dokumentu. Dodatkowo, w zakładce Dokumenty zostaje zapisane potwierdzenie wysłania informacji.
 
W przypadku dodatkowych pytań lub wystąpienia jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu.