poniedziałek, 13 listopada 2023

Mapa spadków terenu w raporcie o działce

Usługa Raport dla działki została wzbogacona o kolejną sekcję związaną z ukształtowaniem terenu. Od ubiegłego tygodnia oprócz standardowej mapy hipsometrycznej oraz profilu topograficznego użytkownicy mają dostęp do mapy spadków. Na mapie za pomocą skali barwnej przedstawiono obszary, w których teren jest nachylony (im kolor bardziej czerwony, tym nachylenie jest większe), a dodatkowe strzałki wskazują kierunek nachylenia stoku w danym miejscu. W ten sposób możliwe jest zwizualizowanie i wyobrażenie sobie czy działka jest płaska, czy nachylona albo np. jak będą spływać wody opadowe.Mamy nadzieję, że nowa mapa pozwoli na jeszcze lepsze zobrazowanie terenu, pozwalając uniknąć przyszłych "niespodzianek" związanych z budową domu na stromym stoku lub niedogodności wynikających z istnienia obszaru bezodpływowego na działce.