poniedziałek, 15 stycznia 2024

GeoMapGML wersja 1.14 dostępna

Udostępniamy Państwu nową wersję 1.14 aplikacji GeoMapGML.

W tej wersji wprowadzono: 

  • wprowadzono wybór atrybutów dla obiektów EGiB, analogicznie jak dla GESUT
  • wprowadzono nowy rodzaj szrafury schodów dostosowany do GML (szrafura przebiega prostopadle do ciągu pozycji pierwszego punktu opisu, czyli kolejnych punktów P1,P1,....P1)
  • zmiany wewnętrzne m.in. odblokowano tworzenie rastra z rysunku wektorowego.