środa, 12 października 2022

Raport dla działki dostępny również dla samorządów

W uzupełnieniu do udostępnionego we wrześniu bezpłatnego raportu z archiwalną ortofotomapą w dniu dzisiejszym dodaliśmy dla użytkowników samorządowych bezpłatny dostęp do raportu analitycznego dla działki. Raport jest dostępny dla użytkowników, którzy posiadają konta w systemach eGminaePowiat oraz iMPA.

Po zalogowaniu do portalu e-mapa użytkownicy mają dostęp do przycisku Raport dla działki (na pasku ikon nad mapą). 

 
Analogicznie, funkcjonalność jest dostępna również bezpośrednio z aplikacji iMPA:
 

Po odszukaniu działki po numerze lub wskazaniu jej na mapie, kliknięcie na przycisk wygeneruje pełny raport analityczny w PDF.