piątek, 14 października 2022

Nowe formaty danych dostępne w narzędziu Warstwa z pliku

Narzędzie do podglądu danych, które umożliwia wyświetlenie w oknie e-mapy zawartości plików wgranych przez użytkownika z własnego komputera, zostało zmodyfikowane i rozbudowane o obsługę nowych formatów danych przestrzennych.

Dotychczas link +PLIK, który znajduje się na dole panelu warstw, otwierał okienko z oddzielnymi dla każdego formatu danych przyciskami do wczytania pliku. Obecnie w okienku Warstwa z pliku znajduje się jedna uniwersalna kontrolka do wgrania danych, która automatycznie rozpozna format pliku i wyświetli jego zawartość go na mapie.Dodatkowo lista obsługiwanych formatów danych została rozszerzona - możliwe jest teraz dodanie plików:

 • Dane rastrowe
  • GeoTiff (tif, tiff)
 • Dane wektorowe
  • AutoCAD DXF (dxf)
  • GeoJSON (geojson, json)
  • GML (gml)
  • GeoPackage (gpkg)
  • GPX (gpx)
  • KML/KMZ (kml, kmz)
  • MapInfo (mif)
  • Shapefile (zip)
  • SQLite/SpatiaLite (sqlite)
Na liście pogrubiono nowowprowadzone formaty. Obok nazwy w nawiasie podano rozszerzenie pliku w danym formacie.

Narzędzie podglądu służy prostej wizualizacji danych dla celów pojedynczego użytkownika. Wgrane pliki są usuwane po pewnym czasie.