środa, 12 października 2022

Nowa warstwa Statystyka obrębów w serwisie polska.e-mapa.net

W serwisie polska.e-mapa.net dodaliśmy nową warstwę Statystyka obrębów w grupie warstw "Osnowy, siatki i układy współrzędnych", jak przedstawiono to na poniższym rysunku.

Warstwa na poziomie województw agreguje liczbę obrębów dla poszczególnych województw, na średnim poziomie skalowym agreguje dane dla poszczególnych powiatów, a przy skalach 1:20000 i większych prezentowane są granice obrębów.

Osoby zainteresowane ciekawą, pogłębioną statystyką obrębów z wykorzystaniem nowej warstwy zapraszamy na bloga dra hab. inż Waldemar Izdebski, gdzie przedstawił szczegółowe wyniki swoich analiz: https://waldemarizdebski.blogspot.com/2022/10/statystyki-egib-01.html