piątek, 21 października 2022

Seminarium on-line z zakresu MPZP

20 października na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu e-mapa w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W telekonferencji wzięło udział niemal 500 osób z całej Polski, w tym również z jednostek, które nie korzystały do tej pory z rozwiązań oferowanych przez naszą firmę.

Podczas pierwszej części spotkania omówiono tematykę infrastruktury danych przestrzennych w Polsce oraz ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

W kolejnym panelu zaprezentowano nowe i przydatne funkcjonalności portali e-mapa.net dla samorządów:

Następnie przedstawiono prezentacje:
  • Podstawy funkcjonowania planów miejscowych i studium oraz metody publikacji
  • Wypisy i wyrysy z MPZP
Po krótkiej przerwie pokazano w jaki sposób wykorzystać usługi przeglądania i pobierania znajdujące się w rejestrze EZiUDP.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna część spotkania, w której przedstawiono problematykę przygotowania i zarządzania zbiorami APP dla planów i studium. Zaprezentowano w jaki sposób w systemie e-gmina wykonuje się czynności dotyczące przygotowania i publikacji danych z zakresu zagospodarowania przestrzennego - od wprowadzenia informacji o przystąpieniu do planu, przez generowanie plików GML do umieszczenia w dzienniku wojewódzkim, a kończąc na podpisaniu zbioru APP i publikacji w usłudze pobierania.

Na zakończenie omówiono usługi pobierania ATOM i WFS. Odniesiono się również do licznych wniosków i pism, trafiających do samorządów, w których porusza się prawidłowość różnych sposobów udostępniania zbiorów danych.

W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pojawiło się również wiele podziękowań i głosów o przydatności tego typu telekonferencji.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Dla uczestników dostępne jest już nagranie całego spotkania*.
UPDATE: Do materiałów dodano również plik z listą pytań i odpowiedzi.
*Na stronie należy wpisać dane podane przy rejestracji, następnie otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem do materiałów.