poniedziałek, 25 października 2021

Nowe statystyki na ePODGiK

W dniu dzisiejszym sekcja statystyk dotyczących prac geodezyjnych w ePODGiK została rozbudowana o tematy związane z czasem realizacji prac geodezyjnych w rozbiciu na poszczególne cele.

Przez czas realizacji pracy rozumiemy różnicę pomiędzy datą przyjęcia operatu do zasobu, a datą zgłoszenia pracy geodezyjnej. Statystyki z bieżącego roku pokazują, że 60% prac jest realizowanych w przeciągu miesiąca, a praktycznie 90% prac geodezyjnych jest przekazywana do zasobu w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia. Na drugim końcu skali są prace, których terminy realizacji wyniosły ponad 12 miesięcy. Jest ich raptem 3%.

Wykresy prezentują wartości sumaryczne dla poszczególnych terminów realizacji kumulowanych w miesiącach. Dodatkowo każdy miesiąc jest graficznie rozbity na poszczególne cele. Przykładowo niebieski kolor oznacza "Sporządzenie MDCP", a czerwony "Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych".

Dla porównania przeanalizowano również wszystkie prace geodezyjne zgłoszone za pośrednictwem ePODGiK, które zostały już przyjęte do zasobu od 2007 roku, z tym, że cele dla lat poprzednich zostały za pomocą słownika mapowane z wcześniej używanych asortymentów.

Również w przypadku całościowej statystyki 87% prac została przyjęta w przeciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Pokazuje wieloletni, stały,  trend w realizacji prac geodezyjnych, niezależny od obowiązywania różnych przepisów prawa w poszczególnych okresach. 

Z pewnością wpływ na tak szybką realizację prac na przestrzeni lat ma również technologia ePODGiK, która automatyzuje procesy obsługi pracy począwszy od zgłoszenia pracy, przez rejestrację, opłaty, przygotowanie automatyczne materiałów, udostępnienie operatów archiwalnych, aż po procesy związane ze złożeniem operatu, weryfikacją i mechanizmami wspomagającymi przyjęcie do zasobu i publikację w internecie.

Rośnie też liczba przyjmowanych operatów elektronicznych, która w roku 2021 podwoi wartość z roku 2020. Widać pewną przewagę podpisu elektronicznego kwalifikowanego (ciemny zielony) nad podpisem zaufanym (jasny zielony).

 

Wspomaganie przez system ePODGiK w powyższych kwestiach przynosi wymierne korzyści czasowe, a co za tym idzie również finansowe dla pracowników PODGIK oraz wykonawców geodezyjnych.