poniedziałek, 6 maja 2024

Podsumowanie miesiąca – kwiecień 2024 r.

W kwietniu suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 1,94 mln (średnio ok. 65 tys. dziennie), natomiast sam portal polska.e-mapa.net odnotował 352 tys. odsłon, czyli drugi najlepszy wynik w historii. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

W kwietniu przeprowadziliśmy kolejne badanie usług oraz zbiorów MPZP i SUiKZP, po raz pierwszy częściowo uwzględniając zbiory dot. planów ogólnych gmin.

Zorganizowaliśmy także darmowe seminarium on-line pt. Zagospodarowanie przestrzenne – technologia eGmina w kontekście aktualnego stanu prawnego. Nagranie dostępne jest na naszym kanale YouTube.

Na portalu polska.e-mapa.net opublikowaliśmy warstwę prezentującą stan zgłoszeń zbiorów z tematu zagospodarowanie przestrzenne. Portale mapowe gmin oraz powiatów z obszaru województwa mazowieckiego zyskały natomiast nową warstwę tematyczną: audyt krajobrazowy.

Nowości pojawiły się również w Raporcie o działce, m.in. powierzchnia zabudowy wybranej nieruchomości i działek sąsiednich, stan własności oraz nowa tabela w sekcji uzbrojenie terenu.

Ponadto w kwietniu liczba zamówionych wydruków map zasadniczych zakupionych i wygenerowanych automatycznie z wykorzystaniem technologii ePODGIK przekroczyła już 90.000. Mniej okrągłą, ale niemniej ważną informacją jest przekroczenie pułapu 880.000 prac geodezyjnych przetworzonych w pełni automatycznie przez system iGeoMap/ePODGiK. Obie usług od wielu lat przynoszą bardzo duże ułatwienie dla powiatów, gdyż cały proces od zamówienia do otrzymania materiałów jest zautomatyzowany i realizowany bez żadnego udziału pracownika ośodka dokumentacji. Oszczędności organizacyjne pozwalają przeznaczyć co najmniej jeden etat na realizację prac wymagających kreatywności i zaangażowania, pozostawiając powtarzalne sprawy dla mechanizmów automatycznych.