środa, 25 października 2023

Nowości w iMPA - generowanie dokumentów jest jeszcze łatwiejsze

W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w ostatnim czasie internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA) został wzbogacony o dodatkowe narzędzia. Ułatwią one przygotowanie zawiadomień dotyczących więcej niż jednego budynku oraz generowanie załączników graficznych.

MULTIDOKUMENT

Obowiązujący wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego dopuszcza możliwość wnioskowania o nadanie adresu dla jednego lub wielu budynków. W tej drugiej sytuacji, podczas nadania, mogą Państwo skorzystać z nowej opcji generowania multidokumentu, czyli zbiorczego zawiadomienia dotyczącego wskazanych punktów adresowych. Aby je przygotować należy po dodaniu wszystkich punktów na mapie:

  1. Wybrać pod mapą opcję Generowanie dokumentu.
  2. W okienku Generowania dokumentu wybrać opcję Włącz aktualny - zaznaczony na mapie punkt zostanie dodany do listy adresów uwzględnionych w zawiadomieniu.
  3. Ponowić czynność z pkt. 2 dla wszystkich potrzebnych punktów adresowych. Na koniec wybrać opcję Generuj.
  4. Sprawdzić treść wygenerowanego zawiadomienia i zatwierdzić dokument.


Uwaga!

Opcja generowania multidokumentu nie jest domyślnym ustawieniem - jeśli chcą Państwo taką funkcjonalną dodać w swojej gminie, to prosimy o zgłoszenie na serwis@punktyadresowe.pl

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO PUNKTU

W narzędziu wydruku, które znajdą Państwo na pasku narzędzi pod ikoną drukarki, dodaliśmy dodatkową opcję - wprowadzanie własnego tekstu.


ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO ULICY

Analogicznie jak w poprzednim punkcie, istniejące tryby wydruku załącznika graficznego do ulicy:

  • Do projektu uchwały,
  • Do dziennika urzędowego,

zostały uzupełnione o nową opcję - uwzględnianie na wydruku sąsiednich obiektów. Wydruki planowanych przebiegów i nazw ulic z uwzględnieniem istniejącej sieci ulic ułatwią lokalizowanie obiektu w terenie i usprawnią, m.in. konsultacje z mieszkańcami oraz prace rady gminy.