poniedziałek, 23 października 2023

Seminarium z zakresu numeracji adresowej

19 października, tak jak w ubiegłym roku, na platformie Zoom odbyło się spotkanie dla pracownic i pracowników urzędów miast i gmin, które poświęcone było wykorzystaniu systemu iMPA w realizacji zadań samorządu - w szczególności w zakresie prowadzenia numeracji adresowe nieruchomości (EMUIA).

W telekonferencji wzięło udział niemal 500 osób z całej Polski. W czasie całego spotkania uczestnicy zadali kilkaset pytań, na które na bieżąco staraliśmy się odpowiadać. Pełna relacja wydarzenia dostępna jest na geoforum.pl.

Dziękujemy wszystkim za liczny udział i aktywne uczestnictwo!

Do zarejestrowanych uczestników zostaną rozesłane materiały z seminarium.

Poniżej publikujemy odpowiedzi na te najczęściej się pojawiające.

1.  Czy można nadać drugi numer porządkowy na istniejący budynek, gdy właściciel wyodrębnił lokal i mieszkają w nim 2 rodziny?

Należy podkreślić, że w bazie EMUiA nie nadajemy numerów lokali. Jeżeli właściciel potrzebuje dodatkowego oznaczenia nieruchomości, może dokonać wyodrębnienia i numeracji lokali w starostwie.
Numer porządkowy nadajemy budynkowi, więc co do zasady jeden budynek powinien być oznaczony jednym numerem. Rozporządzenie ws. EMUiA przewiduje jednak wyjątek – jeśli budynek położony przy ulicy ma więcej niż jedno wejście główne, można nadać wiele numerów porządkowych związanych ze wszystkimi głównymi wejściami. Temat szerzej omówiliśmy TUTAJ.

2.  Czy we wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy wskazać rodzaj budynku? Np. mieszkalny lub gospodarczy?

Aktualny wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia EMUiA, nie wymaga od wnioskodawcy wskazania takiej informacji.
Z problematyką treści wniosku o ustalenie numeru porządkowego oraz wymaganych załączników można zapoznać się TUTAJ

3. Czy można nadać numer porządkowy nieruchomości, na której stoi kemping? Wnioskodawca twierdzi, że jest to domek letniskowy.

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym numery porządkowe mogą być nadawane budynkom mieszkalnym oraz innym przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi, a także przeznaczonym do działalności gospodarczej. Ponadto baza EMUiA może zawierać dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej. Sytuację należy więc rozpatrywać indywidualnie – jeśli jest to obiekt, w którym będą przebywać ludzie, nadanie adresu wydaje się być zasadne.

4. Jak wygląda procedura zmiany punktu adresowego w związku z nadaniem nazwy ulicy?

Po podjęciu uchwały o nadaniu nazwy ulicy i wejściu jej w życie należy wprowadzić nowy obiekt do iMPA – proces dodania opisaliśmy TUTAJ. Następnie do zmiany adresu wykorzystujemy narzędzie „Tryb zmiany punktu” (dostępne w funkcjach specjalnych). Narzędzie to pozwala na zachowanie historii punktu oraz bezpośrednie wygenerowanie zawiadomienia o zmianie. Po wygenerowaniu dokumentu informacja przesyłana jest do Urzędu Statystycznego, a dokument należy przekazać właścicielowi.
W przypadku zmiany większej liczby numerów zapraszamy do kontaktu przez maila serwis@punktyadresowe.pl – pokażemy, jak można usprawnić ten proces.

5. Starostwo powiatowe nie chce przyjmować zawiadomień wysyłanych elektronicznie z iMPA i żądają wysyłki w formie papierowej lub ePUAP-em. Ponadto twierdzą, że gminy mają obowiązek wysyłania do nich zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego. Czy mają do to tego podstawę prawną?

Gmina nie ma obowiązku informować starostwa o ustaleniu numeru, gdyż wszelkie tego typu zmiany dotyczące nieruchomości powinny być zgłoszone przez właściciela. Przesyłanie informacji o adresach do starostwa jest jednak powszechnie przyjętą praktyką ułatwiającą wymianę danych między rejestrami. Nie mają Państwo obowiązku przekazywania danych w konkretny sposób.

6. Co zrobić w przypadku brakującego adresu w zewnętrznych portalach mapowych, np. Google Maps?

W przypadku zewnętrznych portali mapowych, nawigacji itp. częstotliwość aktualizacji danych zależy wyłącznie od właściciela danego portalu. Jedyną dostępną możliwością jest zgłaszanie uwag poprzez serwisy, w których zauważono błąd – będzie to znak, że dane wymagają aktualizacji. Proces przekazywania danych z iMPA do Państwowego Rejestru Granic oraz sposoby zgłaszania braków w numeracji w Google Maps opisaliśmy TUTAJ.