środa, 9 listopada 2022

Raport o terenie i raport ortofoto również dla zdefiniowanego obszaru

W dniu 8 listopada wprowadziliśmy zmiany w tworzeniu raportów o terenie oraz z archiwalną ortofotomapą, dodając możliwość wygenerowania ich dla dowolnego obszaru. Dotychczas raporty były generowane dla pojedynczych działek ewidencyjnych - należało wybrać konkretną działkę na mapie lub wyszukać ją po numerze.

Obecnie raport może być utworzony również dla dowolnego obszaru wskazanego przez użytkownika na mapie. Możliwe jest zatem zarówno przygotowanie raportu obejmującego swym zasięgiem jedynie wybrany fragment większej działki, jak i raportu prezentującego kilka sąsiednich działek.

W menu Zakupy (ikonka "koszyk" nad mapą) w portalu polska.e-mapa.net pojawiły się dwie nowe pozycje:
  • Raport pełny dla obszaru
  • Raport z ortofotomapą archiwalną dla obszaru
Po wybraniu jednej z nich należy następnie narysować na mapie obszar, dla którego ma być wygenerowany raport.

Kolejne kroki wyglądają identycznie jak przy raporcie dla pojedynczej działki tj. użytkownik wybiera interesujące go pozycje z listy dostępnych informacji lub ortofotomap i przechodzi do płatności, a po krótkiej chwili otrzymuje gotowy raport w pliku PDF.