wtorek, 8 listopada 2022

Zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego

We wszystkich portalach e-mapa.net została dokonana aktualizacja grupy warstw Hydrografia > Mapy zagrożenia powodziowego.

Warstwa wykorzystuje obecnie nowe dane, obejmujące zmiany wprowadzone w 2022 roku, które zostały opublikowane w ub. tygodniu przez PGW Wody Polskie w serwisie dane.gov.pl.

Mapy prezentują obszary zagrożenia powodziowego dla rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10%, 1% i 0.2% (powódź 10, 100 i 500-letnia) oraz scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego

Poprzednie dane z 2021 są nadal dostępne jako warstwa Mapy Zagrożenia Powodziowego (archiwalne), dzięki czemu można porównać ewentualne zmiany jakie zaszły w ocenie zagrożenia powodzią na danym terenie.

2021

 
2022