czwartek, 3 listopada 2022

Nowe funkcje w aplikacji iMPA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ostatnim czasie udostępniliśmy nowe narzędzia w Internetowym Managerze Punktów Adresowych, które mają na celu usprawnienie Państwa codziennej pracy.

1. Wysyłanie informacji o usunięciu punktu adresowego

Podczas usuwania punktu adresowego z bazy, mają Państwo możliwość zaznaczenia opcji: “Wyślij informację do Urzędu Statystycznego”. Następnie należy wskazać powód usunięcia, np. rozbiórkę budynku i zatwierdzić operację. Dzięki temu Urząd Statystyczny oraz pozostałe instytucje, które są informowane elektronicznie z programu, otrzymają informację o zakończeniu cyklu istnienia obiektu.

2. Wysyłanie informacji o zmianie położenia

Kolejne narzędzie mogą Państwo znaleźć w Funkcjach specjalnych, pod tabelą Szczegóły punktu adresowego. W przypadku dokonania korekty położenia punktu adresowego, np. przeniesienia na właściwą działkę zamienionych numerów domów, oprócz przekazania prawidłowych danych do Państwowego Rejestru Granic, można dodatkowo wysłać informację o wykonanej zmianie do Urzędu Statystycznego i innych instytucji w celu ewentualnego poprawienia rozbieżności w pozostałych bazach.


3. Raport o działce i raport z archiwalnej ortofotomapy

Podczas wyszukiwania działki pojawiła się możliwość wygenerowania raportu, o czym wspominaliśmy już we wcześniejszych wpisach. Dostępne są dwie opcje:

  • Raport o działce - w raporcie znajdziemy m.in. informacje o położeniu nieruchomości, przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli dane są dostępne), uzbrojeniu i ukształtowaniu terenu, pobliskich obiektach użyteczności publicznej i przystankach (wraz z odległością), potencjalnych uciążliwościach oraz zanieczyszczeniach powietrza;
  • Raport o działce z archiwalną ortofotomapą - archiwalne ortofotomapy pozwalają na prześledzenie, jak zmieniało się zagospodarowanie i otoczenie wybranej działki.

4. Narzędzie do tworzenia rond

Narzędzie “Twórz nową ulicę” zostało rozbudowane o nową funkcjonalność - tworzenie ronda, dzięki któremu utworzenie prawidłowego kształtu będzie prostsze i wygodniejsze. Aby prawidłowo wprowadzić rondo w iMPA należy:

  • przejść z Rejestru ulic do mapy i odszukać skrzyżowanie, na którym ma znaleźć się obiekt (wyszukujemy po działce lub po nazwie ulicy);
  • edytować i skrócić ulice istniejące tak, aby przygotować miejsce na nowy obiekt;
  • wybrać pod mapą opcję Twórz nową ulicę;
  • następnie wskazać kliknięciem lewego przycisku myszy środek ronda, a drugim kliknięciem określić jego promień, po czym wcisnąć na klawiaturze “R”;
  • jeśli wielkość i lokalizacja są prawidłowe, można przejść do uzupełniania szczegółów obiektu, jeśli nie - można usunąć linię, klikając na klawiaturze “Y”, a następnie wybrać opcję Dodaj linię i wrysować rondo jeszcze raz;
  • uzupełnić szczegóły obiektu i zatwierdzić;
  • edytować i dociągnąć istniejące ulice do utworzonego obiektu.

Ponadto w najbliższym czasie w szczegółach punktu adresowego oraz eksporcie danych do Excela pojawi się możliwość odczytania przeznaczenia budynku powiązanego z punktem adresowym w Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Prosimy o śledzenie komunikatów i zapraszamy do przetestowania nowych narzędzi.