piątek, 9 listopada 2012

GEO-MAP 10.00

Od 15 października 2012 dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.00.
 • w zapisie plików MAP wprowadzono sumy kontrolne służące do autoryzacji plików,
 • zlikwidowano ograniczenie długości atrybutów,
 • w związku z powyższymi modyfikacjami dokonano zmiany numeru formatu zapisu, obecnie pliki nie otworzą się w poprzednich wersjach oprogramowania,
 • wprowadzono kontrolę poprawności obiektów liniowych i powierzchniowych przed ich zapamiętaniem w bazie,
 • wprowadzono możliwość wydawania materiałów powykonawczych z sumami kontrolnymi wydanych plików,
 • rozbudowano funkcje kontrolne obiektów mapy zasadniczej,
 • przy wydawaniu operatów wprowadzono możliwość oddzielnego pakowania operatów,
 • wprowadzono zmiany w module GEO-RASTER,
 • wprowadzono zapis obiektów 5261 - rejon statystyczny do SWDE,
 • wprowadzono nowy kod obiektu 5295 - "służebność gruntowa"
 • wprowadzono możliwość podglądu plików Shapefile (SHP).
Ponieważ GEO-MAP od wersji 10.00 ma zmieniony format zapisu danych w związku z tym przed przekazaniem plików w nowym zapisie do PODGIK prosimy o upewnienie się czy dany PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania. Analogicznie jeśli PODGIK pracuje już w nowej wersji oprogramowania to wydawane pliki nie mogą być czytane w starszych wersjach programu.
Dział "Download"