piątek, 9 września 2022

Wyniki walidacji usług dostępne w polska.e-mapa.net

    W nawiązaniu do poprzednich wpisów dotyczących walidatora usług sieciowych z danymi ewidencji gruntów i budynków informujemy, że w portalu polska.e-mapa.net są publikowane  w postaci usługi sieciowej wyniki walidacji dla wszystkich powiatów realizowane przez Waldemara Izdebskiego.


    W ramach grupy Osnowy, siatki i układy współrzędnych > Kontrola danych ewidencyjnych pojawiła się nowa warstwa Wyniki walidacji. Po jej zaznaczeniu na mapie zostaną wyświetlone wyniki w postaci kartogramu prezentującego punktowy wynik z zakresu 0-10 jaki zdobyła usługa danego powiatu.

    Po kliknięciu na mapie w oknie Informacja o obiekcie zostaną wyświetlone dodatkowe informacje - zdobyte punkty, adres usługi oraz datę ostatniej walidacji:


    Wyniki są aktualizowane na bieżąco wraz z przeprowadzaniem kolejnych walidacji i wprowadzaniem poprawek do usług sieciowych przez powiaty.