piątek, 16 września 2022

VII edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniu 16 września 2022 r. zakończyła się VII Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy zasobu oraz o wykorzystaniu danych i usług w funkcjonowaniu geodezji i obszarów geodezji bliskich.
 

Jak co roku dużo czasu poświęcono problematyce publikacji i udostępniania danych oraz związanych z tym usług sieciowych. Duży nacisk w tym roku położono również na wykorzystanie komunikacji z zewnętrznymi rejestrami w procesie prowadzenia egib i realizacji obsługi prac.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów w zakresie wykorzystania podpisów elektronicznych oraz metod płatności elektronicznych. Podczas warsztatów wszystkie funkcjonalności prezentowane były wyłącznie on-line na wdrożonych systemach lub w środowisku testowym.


Drugiego dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości oczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

I miejsce zdobył powiat wejherowski, II miejsce zdobył powiat wołomiński, natomiast III przypadło  powiatowi mińskiemu.W tym roku również wręczono statuetki Geo-System przyznawane wyróżniającym się podmiotom i osobom. Wyróżnienie otrzymały m.in. powiat piaseczyński za rolę prekursora we wdrażaniu innowacyjnych elementów technologii e-mapa, powiat pruszkowski za przekroczenie liczby 5.000 skoordynowanych narad on-line za pośrednictwem technologii iGeoZUD oraz miasto Chełm za kompleksowe wykorzystanie danych przestrzennych w zarządzaniu jednostką

Pan Janusz Wenta został wyróżniony statuetką Geo-System za otwartość na innowacyjne metody prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
 
Po oficjalnym wręczeniu nagród laureatom prezentację wygłosił Prezes Geo-System, Zbigniew Malinowski. W swojej prezentacji przybliżył uczestnikom realizację przez spółkę zadań i potrzeb, jakie stawiają przed nowoczesnym oprogramowanie wszystkie segmenty rynku.


Ponadto w drugim dniu konferencji swoje wystąpienia wygłosił również Pan Waldemar Izdebski, którzy przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań poprawności ewidencji gruntów prowadzonej w powiatach, podsumował 4 lata swojej działalności jako Główny Geodeta Kraju oraz podzielił się z uczestnikami swoimi wątpliwościami dotyczącymi planowanych zmian w rozporządzeniu ws. egib. 
 
Następnie o automatyzacji komunikacji systemów egib z m.in. organami podatkowymi opowiedział prezes Geo-System Zbigniew Malinowski. Na koniec sesji referatowej Michał Kursa omówił nowe usługi, jakie oferuje Geo-System, tj. automatyczne raporty generowane dla działek. Wiele czasu pomiędzy wystąpieniami poświecono również na dyskusję na tematy dotyczące komunikacji egib z innymi rejestrami. Sporo emocji wzbudziła też dyskusja na temat próby przywrócenia adresów do korespondencji i arkuszy.

Trzeciego dnia zaprezentowano wykorzystanie ogólnodostępnych narzędzi w portalach e-mapa.net, w tym niedawno udostępnione funkcje 3D. Spotkanie zakończono prezentacją wykorzystania rejestrów REGON, CEIDG oraz rejestru geodetów uprawnionych w budowaniu narzędzi kontroli poprawności funkcjonowania podmiotów geodezyjnych zgłaszających prace. Na przykładach pokazano, że zautomatyzowana kontrola, np. czy dany podmiot nie zamknął działalności lub czy wykorzystywany numer uprawnień figuruje w rejestrze geodetów uprawnionych pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych problemów.

Konferencja zgromadziła ponad 100 osób, głównie przedstawicieli ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zapraszamy do przeczytania obszernej relacji udostępnionej przez portal Geoforum.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii zdjęć.