sobota, 10 września 2022

Możliwość łatwego oznaczania działek i obrębów w e-mapa.net

Geoportale działające w technologii e-mapa.net zostały rozbudowane o przydatną funkcję pozwalającą na selekcję i oznaczanie wielu działek i obrębów wraz z przyporządkowaniem im zróżnicowanej kolorystyki.

Po wyszukaniu obrębu lub działki w oknie Szukaj... -> Działki [rys. 1] albo wskazaniu działki na mapie narzędziem Wybierz obiekt (ikona strzałki) [rys. 2] zostanie ona zaznaczona na mapie przy pomocy niebieskiej obwódki, a na dole okna z mapą pojawi się panel informacyjny. Na panelu dodany został nowy przycisk  (+) (Dodaj do zaznaczenia) [rys. 3].

 
rys. 1   rys. 2
rys. 3

Kliknięcie na przycisk spowoduje otwarcie prostego menu służącego do wyboru koloru oznaczenia wybieranego obiektu:

Użytkownik może następnie wybrać kolejny obręb/działkę i analogicznie ustawić jej nowy styl zaznaczenia. W ten sposób możliwe jest zaznaczenie kilku obiektów na raz i nadanie im różnych kolorów prezentacji:

Zaznaczenia dodane przez użytkownika będą widoczne również na wygenerowanym wydruku mapy: