czwartek, 13 czerwca 2024

Czy koniecznie jest wskazywanie w dokumentacji przetargowej wytycznych dla urbanistów przy zlecaniu tworzenia POG?

W związku z kierowanymi przez użytkowników systemu iGeoPlan pytaniami o wytyczne do opracowania planu ogólnego gminy informujemy:

Nasze dotychczasowe wytyczne do iGeoPlanu dotyczą "starych" mpzp (posiadających rysunki rastrowe - załączniki graficzne w formacie GeoTiff), natomiast plan ogólny od początku będzie tworzony w całości w formie wektorowej w postaci pliku GML, którego struktura i sposób opracowania wynikają z odpowiednich rozporządzeń ws. planu ogólnego i schematu aplikacyjnego GML.

Z naszej strony nie mamy dodatkowych wymagań - wykonawca powinien opracować POG zgodny z przepisami, a my na podstawie takiego pliku GML bezproblemowo umieścimy plan w serwisie e-mapa.

W umowach podpisywanych z planistami można zatem umieścić odniesienia do następujących regulacji:

 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 października 2023 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/schematy-aplikacyjne
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r.
  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy
dodatkowo:
 • ustawa z dnia 7 lipca 2023 r.
  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.
  w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów
 • https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych (PROJEKT)

Pomocne mogą być także informacje na stronie MRiT Szybki start - POG:


środa, 12 czerwca 2024

Badanie usług oraz zbiorów MPZP, SUIKZP i POG - monitoring #13

Na początku czerwca przeprowadziliśmy kolejne badanie zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne. W porównaniu do poprzedniej analizy wykonanej w kwietniu nastąpił wzrost średniej oceny - z 7,01 na 7,09.

Przypominamy, że do badania i punktacji nie są na tym etapie wliczane zbiory POG - nie uchwalono jeszcze żadnego planu ogólnego zatem usługi nie zostały jeszcze zgłoszone, albo są "puste", co spowodowałoby zafałszowanie wyników.

Aktualnie spośród 2477 gmin 82 jednostki nie zgłosiły żadnego zbioru do ewidencji. 55 gmin posiada jeden zbiór, 1804 dwa zbiory, a 536 trzy zbiory. Zbiór POG zgłosiło już 549 gmin - i tu widać największy wzrost - dwa miesiące temu takich zgłoszeń było dwa razy mniej (269).
Wszystkich zbiorów dot. planowania przestrzennego jest 5271 (wzrost o ponad 300). 764 z nich nie posiada żadnych usług - tu należy zaznaczyć, że w większości są to zbiory POG. Wszystkie usługi (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) posiada 4010 zbiorów. 
W podziale na typ usługi sieciowej mamy 4125 usług wyszukiwania, 4480 usług przeglądania oraz 4235 pobierania (w tym 2217 usług ATOM i 1980 WFS).

Jak wspomniano ocena punktowa dotyczy jedynie zbiorów MPZP i SUIKZP. Średni wynik wzrósł, natomiast rozkład ocen jest niemal identyczny jak w kwietniu:
Rozkład wyników w podziale na województwa - w porównaniu do badania z lutego należy odnotować duży awans woj. lubelskiego oraz spadek warmińsko-mazurskiego:

Na podstawie adresów usług uwidocznionych w ewidencji zbiorów i usług oszacowaliśmy najpopularniejsze rozwiązania wykorzystywane przez gminy do publikacji zbiorów. Na wykresie przedstawiono dostawców, którzy udostępniają co najmniej 100 zbiorów:
Z wynikami badania dla poszczególnych gmin można zapoznać się na stronie:
Po wybraniu danej jednostki zostanie zaprezentowana ocena sumaryczna, a po kliknięciu przycisku MPZP lub SUIKZP wyświetli się raport z ocenami cząstkowymi w rozbiciu na 3 typy usług:

wtorek, 11 czerwca 2024

Brak aktualizacji danych dla zbioru PRG-adresy

W związku z wieloma zapytaniami kierowanymi przez gminy, dotyczącymi braku nowo nadanych adresów w portalach ogólnopolskich (geoportal.gov.pl, polska.e-mapa.net), informujemy, że problem - przynajmniej w serwisie polska.e-mapa.net -  wynika z nieaktualnych danych PRG publikowanych przez GUGiK.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie geoportal.gov.pl/pl/dane/panstwowy-rejestr-granic-prg dane PRG obejmujące m.in. adresy publikowane są w postaci archiwum zbiorczego z plikami GML dla poszczególnych województw - dostępne jest ono pod adresem:

    https://opendata.geoportal.gov.pl/prg/adresy/PRG-punkty_adresowe.zip

Jak można się przekonać samodzielnie, pobierając ww. plik, archiwum nie jest aktualizowane od co najmniej tygodnia - po rozpakowaniu plików zarówno ich daty jak i nazwy wskazują, że dane pochodzą z końca maja. Zatem wszystkie adresy nadane przez gminy w czerwcu nie będą widoczne w portalach krajowych, które wykorzystują powyższe dane dane zbiorcze w celu zasilenia bazy.

Zapytanie w tej sprawie zostało wysłane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Czekamy na wiadomość zwrotną i jak tylko uzyskamy wyjaśnienia, uzupełnimy powyższy wpis o nowe informacje.

[Aktualizacja 13.06.2024]

Otrzymaliśmy dzisiaj o godzinie 13:27 wiadomość e-mail z GUGiK z informacją, że dostępne są już dane wygenerowane w dniu 11.06.2024r.

poniedziałek, 10 czerwca 2024

IX edycja Konferencji w Jachrance już za nami

W dniach 5–7 czerwca 2024 r. odbyła się IX Konferencja Techniczna pt. "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", podczas której uczestnicy dyskutowali o nowoczesnych metodach automatyzacji pracy, wykorzystaniu usług sieciowych, a także o stanie i jakości danych ewidencji gruntów i budynków.

Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od warsztatów, w trakcie których prezes Geo-Systemu Zbigniew Malinowski wraz z Radosławem Pawłowskim zaprezentowali nowości w technologii iGeoMap/ePODGiK oraz przedstawili plany rozwojowe. Następnie Marcin Sujak omówił problematykę płatności i podpisów elektronicznych jako podstawy rozwoju e-usług. Na zakończenie Karolina Turska pokazała najnowsze funkcjonalności i narzędzia w portalach e-mapa – zaawansowane opcje wyszukiwania, nowe warstwy tematyczne oraz panel porównawczy. 

Drugiego, głównego, dnia konferencji zaraz po rozpoczęciu i przywitaniu zaproszonych gości najbardziej wyczekiwanym punktem było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w plebiscycie użytkowników technologii iGeoMap/ePODGiK na "Najlepszy PODGiK".

W tegorocznej edycji laureatami zostali:

 • I miejsce – powiat pruszkowski
 • II miejsce – powiat wejherowski,
 • III miejsce – ex aequo powiat miński i wołomiński.

W tym roku przyznano także wyróżnienia dwóm powiatom – mińskiemu i włodawskiemu – za 25-letnie prowadzenie zasobu geodezyjnego z wykorzystaniem systemu informacji o terenie GEO-MAP.

Pierwsza sesja referatowa skupiona była wokół funkcjonowania i stanu ewidencji gruntów i budynków. Dr hab. inż. Waldemar Izdebski przedstawił analizę powiatowych usług WMS i WFS dotyczących EGiB, przybliżył aktualny stan podejmowanych przez niego badań oraz podsumował jak przez ostatni rok przebiegała realizacja zgłaszanych błędów w powiatach. Omówił także analizę jakości danych EGiB oraz perspektywy działań na przyszłość. 

Kolejny panel dotyczył funkcjonowania zasobu PZGiK w Polsce. Damian Czekaj, redaktor prowadzący portalu Geoforum.pl, przeanalizował wybrane dane statystyczne za rok 2023, w tym wyniki weryfikacji prac geodezyjnych za trzy kwartały. Pan Izdebski przybliżył natomiast zmiany proponowane w nowelizacji rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków – w szczególności przywrócenie arkuszy oraz zmiany w zakresie adresu korespondencyjnego właściciela.

Trzecia sesja poświęcona była danym PZGiK w realizacji zdań publicznych. W pierwszym wystąpieniu Oliwia Horbaczewska omówiła wybrane orzeczenia i wyroki WSA w zakresie udostępniania danych. Następnie Zbigniew Malinowski przybliżył praktyczne aspekty realizacji usług danych przestrzennych w kontekście stanowisk GUGiK. Sesję zakończył Michał Kursa analizą zakresu udostępnianych danych na przykładzie usługi WFS EGiB.

 
Ostatniego dnia konferencji w panelu „Na styku geodezji” omówiono dobre praktyki komunikacji między gminą a powiatem w zakresie numeracji adresowej. Następnie Żaneta Kornatowska, geodeta i mediator sądowy, przybliżyła uczestnikom dość nowy i innowacyjny temat, jakim są mediacje w zagadnieniach geodezyjnych. Spotkanie zakończył Damian Czekaj oceną branży z perspektywy wybranych artykułów Geoforum.pl.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

poniedziałek, 3 czerwca 2024

Podsumowanie miesiąca – maj 2024 r.

W maju suma wszystkich odwiedzin na portalach e-mapa wyniosła 1,82 mln (średnio ok. 59 tys. dziennie), natomiast sam portal polska.e-mapa.net odnotował 314 tys. odsłon. Sumaryczny wykres odwiedzin za ostatni rok dla portalu polska.e-mapa.net przedstawiono poniżej:

Na portalu polska.e-mapa.net opublikowaliśmy kolejną nową warstwę – tym razem prezentującą dane pochodzące z Atlasu Historycznego PAN. W skład projektu wchodzi geoportal Mapy z przeszłością, prezentujący zmozaikowane i skalibrowane mapy dawne, m.in. mapy topograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego z okresu międzywojennego, dziewiętnastowieczne mapy pruskie i niemieckie czy dawne plany miast.

Dodatkowo nową funkcjonalność zyskało narzędzie do wyszukiwania działek. Możliwe jest wyszukiwanie działek po podziale nieruchomości, co będzie pomocne gdy chcemy wyświetlić wszystkie działki powstałe w wyniku podziału lub odszukać na mapie działkę, która została podzielona, a nie znamy jej nowych oznaczeń.

W kolejnych wpisach przybliżyliśmy też temat skarg dotyczących przystąpień do POG oraz zasad przywoływania podstaw prawnych w wydawanych dokumentach.