czwartek, 6 kwietnia 2023

Zaktualizowany formularz PZP-1 (wersja 2023) do automatycznego generowania danych do sprawozdania GUS za 2022

Informujemy, że zaktualizowaliśmy Raport MPZP dla GUS generowany z poziomu systemu e-mapa, by zawarte w nim informacje były dostosowane do formularza GUS PZP-1 (Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) obowiązującego w bieżącym roku.

Najważniejszą zmianą jest dodanie pól z liczbą planów i studium, dla których utworzono dokumenty elektroniczne GML (pliki APP), a także rezygnacja z wyszczególniania liczby planów powstałych przed i po publikacji ustawy z 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Przypominamy, że wszystkie Gminy publikujące akty planowania przestrzennego w portalach mapowych e-mapa.net w technologiach iGeoplan lub iMPZP posiadają możliwość automatycznego generowania danych wymaganych do przekazania sprawozdania.

Aby wygenerować takie sprawozdanie należy po zalogowaniu do portalu mapowego przejść do zakładki Statystyki. Następnie wybieramy opcję Raport MPZP dla GUS, po czym klikamy Przygotuj dane. Po przygotowaniu ponownie wybieramy Raport MPZP dla GUS, a następnie Generuj raport.

Aktualizacja 28.04: uprościliśmy mechanizm generowania raportu - teraz wystarczy wybrać Generuj raport, a wszelkie dane zostaną ponownie przeliczone bez potrzeby ich wcześniejszego przygotowania.


Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia.