czwartek, 20 kwietnia 2023

Funkcja wyszukiwania działek według przeznaczeń w MPZP

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia w technologii iGeoPlan udostępniono funkcję wyszukiwania działek na podstawie przeznaczeń. Od teraz mają użytkownicy posiadający uprawnienia do modułu iGeoPlan mogą przeprowadzić analizę według kryteriów funkcji planistycznych oraz m.in. powierzchni działki pozwalająca na wybranie wyspecyfikowanych działek, np do celów zbadania istnienia działek inwestycyjnych.

Wyszukiwania działek umożliwia zdefiniowanie kryteriów pod względem:

  • przeznaczenia w MPZP wg GUS,
  • wskazanego planu miejscowego,
  • stref funkcjonalnych w konkretnym planie,
  • o określonej przez użytkownika powierzchni.

Narzędzie jest dostępne na pasku Plan miejscowy -> Działki wg przeznaczeń. W nowym oknie wybieramy kolejno interesujące nas parametry i następie naciskamy szukaj.


Każdą z działek znajdujących się na wyświetlonej liście możemy wybrać i przybliżyć się do niej w widoku mapy.