środa, 26 sierpnia 2009

Spotkanie informacyjne w Poznaniu

W dniu 7 września 2009 przedstawiciele firmy Geo-System odwiedzą Starostwo Powiatowe w Poznaniu. O godzinie 11:00 w budynku starostwa w sali konferencyjnej na III piętrze odbędzie się prezentacja oprogramowania do prowadzenia numeracji porządkowej nieruchomości i nazw ulic. Będziemy prezentować przygotowany już moduł na danych z gminy Kórnik.
O godzinie 15:00 będzie miało miejsce spotkanie dotyczące oprogramowania iGeoMap i serwisu do automatycznego zgłaszania prac geodezyjnych. Prosimy o przyjście wykonawców geodezyjnych oraz osoby zainteresowane. Zachęcamy do dyskusji i uwag na temat działającego już serwisu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PODGiK Poznań (http://podgik.poznan.pl/).

piątek, 21 sierpnia 2009

GEO-MAP 9.58

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.58.
 • wprowadzono kasowanie (standardowym klawiszem DEL) aktywnego obiektu będacego zakresem pracy geodezyjnej z bazy PostgreSQL,
 • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję przeniesienia zakresu do edycji,
 • w menu kontekstowym aktywnego obiektu w pozycji ODGIK wprowadzono funkcję aktualizacja geometrii. Funkcja pojawia się po wcześniejszym wykonaniu funkcji poprzedniej,
 • wprowadzono możliwość wykonania pliku DFR również z zakresu zakończonego,
 • zmieniono sposób zapisywania serwisów WMS, obecnie użytkownik może sobie samodzielnie skonfigurować zestaw własnych serwisów WMS,
 • nowe wersje bibliotek: HTTPClient, OsrodekG oraz PgClient.
Dział "Download"

środa, 29 lipca 2009

Wizualizacja 3D Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Przedstawiamy wizualizację wymodelowanych budynków Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Projekt wykonany przez firmę Geo-System Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. Oprócz budynków, opracowanie zawiera również roślinność, latarnie, ogrodzenia itp.

Opracowano przy pomocy:
 • GEO-MAP,
 • GEO-DTM,
 • SketchUp 6 Pro.
Zapraszamy na stronę internetową Polskie Miasta 3D.

poniedziałek, 27 lipca 2009

GEO-MAP 9.57

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.57.
 • wprowadzono zapamiętywanie ostatnio wykorzystywanego formularza XLS (w zapisie Bloku),
 • nowe kody obiektów związanych z koleją: 1118, 1528, 1529, 4529, 5529,
 • w kodach 1529, 4529 i 5529 wprowadzono możliwość wykorzystywania innych kodów do prezentacji graficznej.
Dział "Download"

poniedziałek, 13 lipca 2009

GEO-MAP 9.56

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.56.
 • zmodyfikowano sposób zapisu raportów do pliku w formacie MS Excel (XLS). Najstotniejsza zmiana polega na oznaczaniu wzorca znakami >>, dodatkowo zmieniono formularz wyboru pliku, do którego raport jest zapisywany. Szczegółowe informacje można znaleźć w krótkiej instrukcji technicznej,
 • wprowadozno obsugę danych pochodzących z bazy Oracle Spatial, podłączanych na zasadzie plików referencyjnych,
 • wprowadzono nową wersję sterowników do klucza HASP.
Dział "Download"

wtorek, 7 lipca 2009

20 000 zgłoszeń w serwisie iGeoMap

Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap w dniu 7 lipca br. przekroczyła 20 000. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłoszono ok. 10 tys. prac, co jest porównywalne z całym rokiem 2008.
Rozkład prac zgłaszanych tą drogą w rozkładzie miesięcznym (od czerwca 2008 do 07.07.2009r.) przedstawiono na poniższym wykresie.
Obecnie iGeoMap działa w ośmiu ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W serwisie zarejestrowanych jest przeszło 450 firm oraz ponad 1000 geodetów uprawnionych.
Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w roku 2009 dla poszczególnych ośrodków dokumentacji przedstawiono na poniższym wykresie.Najwięcej internetowych prac zgłaszanych jest w ośrodku dokumentacji w Wołominie, natomiast na pierwszym miejscu pod względem procentowego udziału prac zgłaszanych elektronicznie jest PODGiK Szczecinek, gdzie 90% prac jest zgłoszonych internetowo i opracowanych automatycznie.
Wszelkie szczegóły można znależć na stronach http://www.igeomap.pl/ oraz http://www.epodgik.pl/. W szczególności na stronie http://www.epodgik.pl/ dostępne są statystyki online, pozwalające obserwować funkcjonowanie serwisu.

wtorek, 9 czerwca 2009

GEO-MAP 9.55

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.55.
 • wprowadzono import plików DGN w wersji 8.0, obecna pozycja importu Pliki\Import\DGN jest rozdzielona na Wersja 7.0 i Wersja 8.0,
 • w menu Pliki/Narzędzia wprowadzono pozycję Konwersja plików słuzącą do konwersji między formatami DXF, MIF, DGN, GML, KML
Dział "Download"