wtorek, 7 lipca 2009

20 000 zgłoszeń w serwisie iGeoMap

Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap w dniu 7 lipca br. przekroczyła 20 000. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zgłoszono ok. 10 tys. prac, co jest porównywalne z całym rokiem 2008.
Rozkład prac zgłaszanych tą drogą w rozkładzie miesięcznym (od czerwca 2008 do 07.07.2009r.) przedstawiono na poniższym wykresie.
Obecnie iGeoMap działa w ośmiu ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W serwisie zarejestrowanych jest przeszło 450 firm oraz ponad 1000 geodetów uprawnionych.
Rozkład prac tradycyjnych i internetowych w roku 2009 dla poszczególnych ośrodków dokumentacji przedstawiono na poniższym wykresie.Najwięcej internetowych prac zgłaszanych jest w ośrodku dokumentacji w Wołominie, natomiast na pierwszym miejscu pod względem procentowego udziału prac zgłaszanych elektronicznie jest PODGiK Szczecinek, gdzie 90% prac jest zgłoszonych internetowo i opracowanych automatycznie.
Wszelkie szczegóły można znależć na stronach http://www.igeomap.pl/ oraz http://www.epodgik.pl/. W szczególności na stronie http://www.epodgik.pl/ dostępne są statystyki online, pozwalające obserwować funkcjonowanie serwisu.