poniedziałek, 13 lipca 2009

GEO-MAP 9.56

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.56.
  • zmodyfikowano sposób zapisu raportów do pliku w formacie MS Excel (XLS). Najstotniejsza zmiana polega na oznaczaniu wzorca znakami >>, dodatkowo zmieniono formularz wyboru pliku, do którego raport jest zapisywany. Szczegółowe informacje można znaleźć w krótkiej instrukcji technicznej,
  • wprowadozno obsugę danych pochodzących z bazy Oracle Spatial, podłączanych na zasadzie plików referencyjnych,
  • wprowadzono nową wersję sterowników do klucza HASP.
Dział "Download"