poniedziałek, 4 października 2021

Statystyki portali mapowych na koniec września 2021 r.

W dniu 4 października 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. We wrześniu odnotowano wzrost odwiedzin w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który odwiedzony został 198 000 razy. Suma unikalnych użytkowników za ostatni rok przekroczyła 2.5 mln. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:

Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W ubiegłym miesiącu portale mapowe odwiedziło ponad 307 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.


We wrześniu wprowadziliśmy w portalach gminnych e-mapa.net odnowioną i wzbogaconą o najbardziej oczekiwane funkcjonalności wersję modułu "Oferta sprzedaży działek", jednocześnie oferty ze wszystkich gmin dostępne są w jednym miejscu - portalu polska.e-mapa.nethttps://geo-system.blogspot.com/2021/09/nowa-wersja-moduu-oferta-sprzedazy.html

wtorek, 7 września 2021

Nowa wersja modułu "Oferta sprzedaży działek" w e-mapie

W dniu 7 września 2021r. dodajemy do Państwa dyspozycji gruntownie odnowioną i wzbogaconą o najbardziej oczekiwane funkcjonalności wersję modułu "Oferta sprzedaży działek". Najważniejsze nowe funkcje i zmiany to:

 • możliwość dodawania terenów obszarowych składających się z wielu działek,
 • ujednolicone statusy ofert,
 • rozbudowany zestaw atrybutów,
 • rozbudowane okno szukanie z najważniejszymi filtrami,
 • możliwość filtrowania terenów z zastosowaniem narzędzi przestrzennych, w tym obszarem i buforem od punktu,
 • udostępnienie oddzielnej od portalu mapowego, dedykowanej, uproszczonej mapy oferowanych gruntów do wykorzystania na stronie gminy, np: https://msochaczew.e-mapa.net/dzialkinasprzedaz2/mapa/,
 • dodanie wyszukiwarki terenów inwestycyjnych na Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych https://polska.e-mapa.net, który ma ok 200.000 odsłon miesięcznie, co zwiększa zasięg dotarcia do potencjalnych inwestorów.

Moduł, tak samo jak jego poprzednia wersja jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających aktualną licencję na system eGmina. Wszystkie funkcjonalności związane z szukaniem i przeglądaniem są dostępne na portalach poszczególnych gmin.

Dodatkowo w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych możliwe jest szukanie i filtrowanie działek i terenów ze wszystkich gmin, które takie dane wprowadziły do systemu. Na ilustracji poniżej zaprezentowano wyniki szukania działek w odległości 50km od centrum Gdańska z dodatkowym wymaganiem, że ich powierzchnia musi się mieścić w przedziale 1-5 ha. Za kompletność i poprawność informacji odpowiadają oczywiście poszczególne jednostki.

Opisany wyżej uproszczony portal mapowy dedykowany dla terenów inwestycyjnych jest dostępny dla każdej gminy i pozwala udostępnić szerszemu gronu użytkowników proste narzędzie do przeglądania działek bez potrzeby korzystania z platform komercyjnych takich jak Google Maps. 


 


czwartek, 2 września 2021

Statystyki portali mapowych na koniec sierpnia 2021 r.

W dniu 2 września 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. W sierpniu  odnotował porównywalne wyniki jak poprzednie miesiące. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w sierpniu odwiedzony został  183 000 razy. Suma odwiedzin za ostatni rok przekroczyła 2.5 mln. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Ponadto wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W sierpniu 2021 roku portale mapowe odwiedziło 316 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.
 

 
W sierpniu dodaliśmy w technologii e-mapa.net bardzo ciekawą funkcjonalność polegającą na możliwości obejrzenia miejsc wyszukanych w innych przeglądarkach map. Zapraszamy do zapoznania się z tą funkcjonalnością: https://geo-system.blogspot.com/2021/08/ogladaj-w-polskae-mapanet-miejsce-z.html

czwartek, 26 sierpnia 2021

Oglądaj w polska.e-mapa.net miejsce z dowolnej przeglądarki map

W dniu 26.08.2021 dodaliśmy nową, oczekiwaną przez użytkowników, funkcjonalność pozwalającą na wyszukanie w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych miejsca oglądanego w innej przeglądarce mapowej.

Dotychczas możliwe było przejście z wybranym widokiem z GODP do zewnętrznych portali mapowych (więcej informacji) takich jak:

 •  Google Maps
 • Geoportal Krajowy
 • Open Street Map
 • UMP
 • Targeo
 • HERE WeGo

Uruchomiona funkcjonalność pozwala na otworzenie Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych z wybranym wcześniej widokiem z innej przeglądarki. W tym celu wystarczy skopiować treść z adresu www przeglądanej witryny, np: https://mapa.targeo.pl/21.012017741081145,52.22965632895115,18

Następnie w menu Szukaj -> Współrzędne należy wybrać ostatnią pozycję "link z innego portalu mapowego":

i potwierdzić klikając "Pokaż". W efekcie portal mapowy przybliży widok do wyszukanego miejsca:

Funkcjonalność jest również dostępna we wszystkich lokalnych portalach mapowych. Sukcesywnie będzie dodawana obsługa kolejnych przeglądarek mapowych.

wtorek, 3 sierpnia 2021

Statystyki portali mapowych na koniec lipca 2021 r.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Czerwiec odnotował niższe wyniki niż poprzednie miesiące. Największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w czerwcu odwiedzony został  190 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:
Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od marca 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. W czerwcu 2021 roku portale mapowe odwiedziło 310 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.