wtorek, 16 lutego 2021

Nowe zasady wyświetlania ortofotomapy w e-mapa.net

W nawiązaniu do opublikowanej przez GUGIK nowej usług z aktualnymi ortofotomapami informujemy, że nowe, zaktualizowane usługi są już włączone do konfiguracji państwa portali mapowych.

Zarówno w portalach lokalnych, jak też w portalu https://polska.e-mapa.net układ warstw jest obecnie następujący - w grupie Geoportal.gov.pl znajduje się podgrupa ortofotomapa:

Zwracamy uwagę, że ortofotomapa w wysokiej rozdzielczości (higres), która jest dostępna dla wybranych obszarów kraju jest najczęściej mniej aktualna niż standardowa (standard). Na ilustracji powyżej na ortofotomapie standard widać wyburzone budynku, natomiast na ortofotomapie higres poniżej budynki jeszcze są widoczne na terenie.

Ponieważ ortofotomapa standard na niektórych terenach prezentuje niezbyt wyraźny obraz, to użytkownicy, którzy chcą włączyć dokładniejszą ortofotomapę o mniejszym pikselu dla skal 1:500 - 1:2000 powinni z menu warstw wybrać odpowiednią pozycję.

poniedziałek, 8 lutego 2021

Kolejne ułatwienia w portalach mapowych e-mapa.net

W dniu 8 lutego 2021 r. do wykazu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została dodana sekcja mapowa  obrazująca zasięgi przestrzenne MPZP na tle danej gminy. Przypominamy, że aby skorzystać z wykazu planów dla dowolnego wdrożenia wystarczy dodać do adresu www "/wykazplanow" (np. https://wolomin.e-mapa.net/wykazplanow/)


Jednocześnie informujemy, że została zaktualizowana warstwa prezentująca dane dotyczące masztów GSM. Dane pobrane zostały z rejestru danych dane.gov.pl według stanu na dzień 31.01.2012 r.


poniedziałek, 1 lutego 2021

Statystyki portali mapowych na koniec stycznia 2021 r.

W dniu 1 lutego 2021 r. podsumowano kolejny miesiąc funkcjonowania portali mapowych w technologii e-mapa. Już od wielu miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost użytkowników tych portali, a największą liczbę odsłon ma "Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych" polska.e-mapa.net, który w styczniu odwiedzony został ponad 195 000 razy. Wykres odwiedzin za ostatni rok w podziale na miesiące przedstawiono poniżej:


Przypominamy, że w celu ujednolicenia statystyk z innymi geoportalami urzędowymi od marca 2019 wszystkie urzędowe portale mapowe w technologii e-mapa.net są monitorowane w ramach rządowego serwisu widok.gov.pl. Zgodnie z terminologią wyznaczania odwiedzin serwis widok.gov.pl prezentuje dane o tzw. unikalnych użytkownikach w oparciu o mechanizmy Google Analytics. Uwzględniając tę metodę liczenia w styczniu 2021 roku portale mapowe odwiedziło 345 tysięcy unikalnych użytkowników. Dane Google Analytics są gromadzone od marca 2019 roku.wtorek, 26 stycznia 2021

iGeoRCiWN w powiecie mrągowskim

W dniu 25 styczna 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie (http://mragowski.e-mapa.net) uruchomiono usługę iGeoRCiWN. Służy ona do prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości i udostępniania danych w internecie. W portalu mapowym udostępnione są transakcje z dwóch ostatnich lat wraz z ich lokalizacją przestrzenną oraz możliwością zakupienia bezpośrednio z mapy.
Z pewnością w okresie pandemii uprości on dostęp do transakcji dla rzeczoznawców, jak też zmniejszy wizyty w urzędzie klientów poszukujących informacji o transakcjach.
Co ważne, analogicznie jak w przypadku innych powiatów korzystających z iGeoRCIWN również powiat mrągowski dzięki uruchomieniu usługi iGeoRCiWN umożliwia zakup transakcji bezpośrednio w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych http://polska.e-mapa.net - poniżej przedstawiono na ekranie taką możliwość.
Dla wygody użytkowników wszystkie wdrożenia iGeoRCiWN dostępne są z poziomu jednej strony internetowej https://rciwn.pl

czwartek, 21 stycznia 2021

Wyjaśnienie do pisma SWZ.82.30.2021 GGK w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

W nawiązaniu do pisma SWZ.82.30.2021 Głównego Geodety Kraju z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy, że dotyczy ono jedynie informacji o wykonaniu zmiany nazwy zgłoszonego przez Państwa do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych zbioru dotyczącego Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Zmiana nazwy wynika z nowelizacji przepisów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczasową nazwę "Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" zastąpiono w EZiUD nazwą "Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

W związku z powyższym użytkownicy korzystający z naszych systemów nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków. Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w systemach w sposób automatyczny.

Przypominamy, że wszystkie zgłoszone zbiory znajdują się na stronie geoportal.gov.pl w zakładce Ewidencja zbiorów i usług. Jeśli nie zgłosiliście jeszcze Państwo swoich zbiorów MPZP, prosimy o kontakt.

Lista aktualnych identyfikatorów zbiorów w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest istotna w kontekście tworzenia plików GML APP, o czym informowaliśmy w poprzednich wiadomościach.


środa, 20 stycznia 2021

Zaktualizowany forlumarz PZP-1 2021 do automatycznego generowania danych do sprawozdania GUS PZP-1

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy formularz PZP-1 do najnowszej  wersji na 2021 rok. tym samy jest już możliwe automatyczne generowanie sprawozdania  PZP-1 - Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne za rok 2020. Sprawozdanie to dostosowane jest do formularza obowiązującego w bieżącym roku.Przypominamy, że wszystkie Gminy publikujące akty planowania przestrzennego w portalach mapowych e-mapa.net w technologiach iGeoplan lub iMPZP posiadają możliwość automatycznego generowania danych wymaganych do przekazania sprawozdania.

Aby wygenerować takie sprawozdanie należy po zalogowaniu do portalu mapowego przejść do zakładki Statystyki. Następnie wybieramy opcję poniżej - Raport MPZP dla GUS po czym klikamy Przygotuj dane. Po przygotowaniu ponownie wybieramy Raport MPZP dla GUS a następnie Generuj raport.

Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia.

czwartek, 7 stycznia 2021

Automatyczne wykrywanie kolizji dla projektów sieci uzbrojenia terenu w iGeoZUD

[Aktualizacja 11.01.2021]
W dniu 5 stycznia 2021 r. w w module iGeoZUD wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na automatycznym badaniu kolizji projektowanych sieci uzbrojenia terenu z sieciami istniejącymi.
Jeżeli w projekcie występują kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu to dla danej narady pojawi się nowy wiersz w tabeli szczegółów z dwiema możliwościami.

Pierwsza z nich dotyczy wyświetlania kolizji w powiatowym portalu mapowym. Za pomocą przycisku Pokaż na mapie użytkownik zostanie przeniesiony do portalu mapowego. W portalu mapowym zostanie wyświetlona projektowana sieć na tle aktualnej mapy zasadniczej wraz z zaznaczonymi na czerwono miejscami styku obydwu tych sieci.


Druga natomiast - Pokaż listę - otworzy w programie ePODGIK uproszczoną mapę wraz z listą miejsc styku sieci projektowanych oraz istniejących. Kliknięcie na daną kolizję w tabelarycznym zestawieniu spowoduje zbliżenie do danego miejsca w podglądzie mapowym.