wtorek, 16 kwietnia 2013

iMPA w Lipnie

Uruchomione w dniu dzisiejszym (16 kwietnia 2013r.) serwisy dla Gminy Lipno (http://gminalipno.e-mapa.net/) oraz dla Miasta Lipno (http://mlipno.e-mapa.net/) zwiększają liczbę samorządów posiadających wdrożenia systemu iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych) do 490. W chwili obecnej już 6 gmin powiatu lipnowskiego wykorzystuje technologię eGmina&iMPA do zarządzania informacją przestrzenną.
W przypadku wdrożeń dla miasta i gminy wiejskiej, otaczającej miasto, w pełni można wykorzystać funkcjonalność systemu iMPA pozwalającą na kontrolę adresów w obszarach granicznych i ich wspólne wyświetlenie.
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny eGmina udostępnia informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego – plany miejscowe i studium, danych dotyczących wyborów, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.

piątek, 12 kwietnia 2013

iGeoMap/ePODGiK w powiecie otwockim

W dniu 12 kwietnia 2013 roku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku uruchomiono obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet w technologii iGeoMap/ePODGiK. Dostęp możliwy jest ze strony internetowej PODGiKu w Otwocku – http://otwock.podgik.pl.
Powiat otwocki jest ostatnim powiatem znajdującym się wokół m. st. Warszawy, w którym został uruchomiony system zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet. W tym roku w powiecie mińskim w ten sposób zgłoszono 89% prac a w powiecie piaseczyńskim 84%. Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący liczbę prac zgłoszonych przez Internet (kolor niebieski) i tradycyjnie (kolor zielony) w powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK.

Aktualnie w serwisie zarejestrowanych jest 1439 firm geodezyjnych oraz 1733 geodetów uprawnionych.
Po elektronicznym wysłaniu zgłoszenia materiały do pracy przygotowywane są automatycznie przez pracujące w Ośrodku Dokumentacji oprogramowanie GEO-MAP. Oprócz standardowych danych (zgłoszenia pracy geodezyjnej, danych wektorowych w formacie MAP, wykazu materiałów, opisów topograficznych, wypisów z ewidencji gruntów) wydawane są także dane w systemie EWMAPA (eksport podstawowy).
Jednocześnie dla mieszkańców powiatu funkcjonuje powiatowy portal mapowy, dostępny pod adresem http://otwocki.e-mapa.net integrujący dane przestrzenne PODGIK (takie jak ewidencja gruntów i budynków) z danymi przestrzennymi gmin dotyczącymi głównie prowadzonej przez nie urzędowej numeracji adresowej oraz innych zasobów. Istnienie kompletnej i aktualnej numeracji adresowej usprawnia korzystanie z portalu oraz jest podstawą do automatyzacji wielu innych rejestrów związanych z informacją przestrzenną. Portale mapowe mogą być szeroko wykorzystywane przez różnego rodzaju służby, które w swej pracy potrzebują aktualnej numeracji adresowej z terenu całego powiatu.

wtorek, 9 kwietnia 2013

W województwie zachodniopomorskim 75% gmin wykorzystują system eGmina&iMPA

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (9 kwietnia 2013r.) serwis dla gminy Resko (http://resko.e-mapa.net/) jest 480 w Polsce wdrożeniem systemu iMPA. Jednocześnie już wszystkie gminy powiatu łobeskiego prowadzą numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych).
Tym samym 75% gmin województwa zachodniopomorskiego prowadzi już numerację adresową w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów adresowych), co w zestawieniu z innymi powiatami pokazuje wykres:
Dane o zmianach w numeracji adresowej trafiają automatycznie do Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. Serwis publiczny zapewnia mechanizmy udostępniania informacji z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej gminy oraz innych obiekty o charakterze informacyjnym.
Niesłabnące zainteresowanie systemem wśród gmin związane jest zarówno z faktem, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym, jak również z szeregiem pozytywnych opinii gmin z terenu całej Polski.

czwartek, 28 marca 2013

100 gmin mazowieckich wdrożyło system eGmina&iMPA

W dniu dzisiejszym (28 marca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla gminy i miasta Łochów (http://lochow.e-mapa.net/). Tym samym zakończono już wszystkie wdrożenia w gminach, które skorzystały z promocji iMPA dla gmin mazowieckich ogłoszonej w lutym 2013r. pod patronatem medialnym miesięcznika GEODETA. ­ Ze względu na duże zainteresowanie promocję rozszerzono z planowanych 10 do aż 15 gmin. Łącznie powstały bazy dla gmin (w kolejności tworzenia baz): Sadowne, Nur, Wodynie, Kotuń, Mordy, Brochów, Błędów, Młodzieszyn, Czerwin, Jednorożec, Zręby Kościelne, Siedlce, Wyszogród, Iłów i Łochów.
Obecnie w województwie mazowieckim już 100 gmin, a Polsce łącznie 470 gmin prowadzi numerację adresową w systemie iMPA (internetowy Manager Punktów adresowych). Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą. Dzięki podjętym działaniom gminy realizują wymagania ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej w zakresie przechowywania i udostępniania danych przestrzennych przez ich właściciela. Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2007/2/WE parlamentu europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

piątek, 22 marca 2013

Co trzecia gmina mazowiecka wdrożyła system eGmina&iMPA

W dniu dzisiejszym (22 marca 2013r.) uruchomiono serwis iMPA dla gminy Teresin (http://teresin.e-mapa.net/). Tym samym już 460 gmin w Polsce prowadzi numerację adresową w systemie iMPA (internetowy Manager Punktów adresowych). W województwie mazowieckim liczba gmin korzystających z iMPA przekroczyła już 30%.
Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o konieczności prowadzenia tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą.

poniedziałek, 18 marca 2013

GEO-MAP 10.03

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.03.
  • w opcjach tworzenia wprowadzono pozycję decydującą o kontroli geometrii obiektów przed zamknięciem, domyślnie opcja jest wyłączona (od wersji 10.00 kontrola była włączona bez możliwości jej wyłączenia),
  • w operacji Blok > Odznaczanie obiektów wprowadzono możliwość odznaczania bloku jedynie w pliku referencyjnym,
  • nowa wersja modułu Geo-Plus (1.62),
  • nowa wersja modułu GEO-RASTER (3.69).
Dział "Download"

piątek, 15 marca 2013

eGmina&iMPA już w 450 lokalizacjach

Uruchomiony w dniu dzisiejszym (15 marca 2013r.) serwis dla gminy Biały Dunajec (http://bialydunajec.e-mapa.net/) jest 450 wdrożeniem systemu iMPA w Polsce. Od początku bieżącego roku system został wdrożony w 50 jednostkach samorządowych. Duża intensywność wdrożeń wynika m.in. z faktu, że od lutego 2013r. obowiązują już zapisy Rozporządzenia MAiC w sprawie EMUiA, które mówią o prowadzeniu tej ewidencji w systemie teleinformatycznym.
Oprócz realizacji obowiązku ustawowego system iMPA zapewnia gminom automatyczne informowanie o zmianach w numeracji adresowej Urzędu Statystycznego oraz innych wskazanych instytucji. W mapowych serwisach publicznych, otrzymywanych przez gminy wraz z wdrożeniem iMPA, są również udostępniane informacje z zakresu planowania przestrzennego, oferty inwestycyjnej oraz inne istotne w zarządzaniu gminą.