poniedziałek, 22 września 2008

Zgłaszanie prac przez Internet w Pruszkowie

Od dnia 22 września 2008 uruchomiona zostaje możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych w kolejnych gminach powiatu pruszkowskiego: Michałowice i Nadarzyn. Poniżej przedstawiono dokładny opis obszarów, gdzie będzie można zgłaszać prace z wykorzystaniem serwisu iGeoMap. Obszar zaznaczony kolorem ciemnoszarym są wyłączone z automatycznego przygotowania danych przez system GEO-MAP. Jeżeli praca zostanie chociaż w części zgłoszona na tym obszarze Wykonawca dostanie tylko zgłoszenie pracy geodezyjnej w formie elektronicznej. W innym przypadku do pracy zostaną przygotowane wszystkie materiały, tak jak to miało miejsce do tej pory. Zakresy obszarów, w których można zgłaszać prace dostępne są także w serwisie iGeoMap PODGiKu w Pruszkowie. Poniżej zostały krótko opisane obszary, w których można dokonywać zgłoszeń prac przez Internet.

Dla obszaru miasta Brwinowa istnieje możliwość zgłaszania prac we wszystkich obrębach od 14 kwietnia 2008.
W gminie Michałowice można zgłosić pracę na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las.

W gminie Nadarzyn można zgłosić pracę na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska.

W przyszłości obszar zgłaszania prac zostanie zwiększone o nowe gminy.

Zapraszamy na stronę PODGiK Pruszków

czwartek, 11 września 2008

iGeoMap w powiecie poznańskim

W dniu 11.09.2008r. starostwo powiatu poznańskiego uruchomiło serwis do przeglądania danych dostępnych w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Obecnie dostępne są dane dotyczące: ortofotomapy, numeracji porządkowej, siatki ulic, działek ewidencyjnych, projektowanych przewodów uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji punktów osnowy.

Na uroczystości otwarcia obecni byli przedstawiciele wszystkich miast i gmin wchodzących w skaład powiatu. To właśnie urzędy miast i gmin mają być pierwszymi beneficjentami zrealizowanego projektu. Serwis działa w oparciu o oprogramowanie iGeoMap.

Serwis powiatu poznańskiego znajduje się pod adresem podgik.poznan.pl, natomiast więcej informacji ze spotkania znaleźć można w portalu ePoznań.

wtorek, 9 września 2008

GEO-MAP 9.37

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.37.

 • wprowadzono nowy sposób zapisu plików TMP,
 • wprowadzono zmienną ODGIK_ZUDBasesMAP oraz ODGIK_ZUDFeaturs do śledzenia
  usuwania obiektów ZUD
  ,
 • wprowadzono działanie rolki jako powiększenie, pomniejszanie, stary sposób działania jest dostepny z klawiszem klawiatury CTRL lub do ustawienia na stałe w opcjach użytkownika,
 • wprowadzono prezentację granicznika zależną od parametru stabilizacji,
  o aktywności decyduje opcja w prezentacji graficznej graniczników
  ,
 • zmiany w poleceniu AddReference i AddReferenceInExt,
 • w zarzadzaniu plikami referencyjnymi dodano skrot klawiszowy Alt+F2,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.39
 • zmiany w DXF-IN

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

piątek, 25 lipca 2008

GEO-MAP 9.36

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.36.
 • wprowadzono nową bibliotekę OsrodekDLL,
 • przeniesiono parametr graficzny w wiatach (5343) do atrybutu A6,
 • przeniesiono cieplarnie i wiaty do warstwy budynki,
 • wprowadzono funkcję dołączania geometrii do pliku opisowego SWDE,
 • ODGIK: w trybie automatycznym wprowadzono możliwość ponownego wydawania danych dla zgłoszonej pracy,
 • ODGIK: rozszerzono opcję wydawania wypisów z ewidencji gruntów,
 • nowa wersja programu Osnowa 4.37
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

poniedziałek, 14 lipca 2008

GEO-MAP 9.35

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.35.
 • wprowadzono łapkę do przesuwania zarówno w trybie selekcji jak i tworzenia, łapka jest dostępna po wciśnięciu środkowego klawisza myszy,
 • ODGIK: wprowadzono generowanie zgloszeń z prac internetowych do katalogu DoPrzygotownia jesli praca przekracza maksymalną zadeklarowaną powierzchnię,
 • ODGIK w interaktywnym wydawaniu danych wprowadzono możliwość wydawania również wypisów z ewidencji gruntów,
 • ODGIK przy zgłoszeniach internetowych wprowadzono interpretację osoby upoważnionej,
 • nowa wersja GEO-DTM.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

środa, 2 lipca 2008

GEO-MAP 9.34

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.34.
 • wprowadzono zmieniony sposób zapisu konfiguracji serwisów WMS,
 • wprowadzono możliwość tworzenia obiektów jako wyniku przecięcia dwóch typów obiektów powierzchniowych, Twórz\Obiekty z przecięcia obszarów,
 • wprowadzono możliwość korzystania z graniczników zarezerowowanych,
 • punkty są sprawdzane podczas tworzenia pliku DFR i ewentualnie wtedy są sygnalizowane błędy, informacja o wykorzystaniu zarezerwowancyh punktów jest przekazywana do ePODGiK przy przyjmowaniu do zasobu.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"

wtorek, 17 czerwca 2008

GEO-MAP 9.33

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.33.
 • wprowadzono wygodniejszy sposób podłączania serwisów WMS wykorzystujący pasek narzędzi,
 • po ustawieniu konfiguracji WMS jest ona zapisywana w pliku WMS.CFG zlokalizowanym w katalogu UserSettings,
 • ODGIK: wprowadzono zasadę, że przy przyjmowaniu pracy mimo wyłączonej warstwy prac archiwalnych zakres jest widoczny
 • ODGIK: wprowadzono zasadę że wyszukiwane zakresy prac się pojawiają mimo niewidoczności warstwy.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.
Dział "Download"