wtorek, 26 lutego 2008

Eksperyment GUGiK - Web Map Service (WMS)

Na podstawie udostępnionych serwisów WMS czterech firm (GEOBID, GEO-SYSTEM, ESRI POLSKA, INTERGRAPH) współpracujących w ramach Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych nad projektem "Dystrybucja danych wielkoskalowych oparta o serwisy WMS" Geo-System opracował Serwis skupiający dane z czterech źródeł i publikujący je w formie przeglądarki WMS (lub poprzez iGeoMap). Oba rozwiązania prezentowane są na naszej stronie.


wtorek, 19 lutego 2008

GEO-MAP 9.25

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.25. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: wprowadzono kontynuację szukania firm i wykonawców,
 • ODGIK: wprowadzono włączanie wszystkich warstw przed wydrukiem dokumentów po pobraniu danych z internetu,
 • ODGIK: wprowadzono katalog na wydruki PDF towarzyszące wydawaniu danych,
 • ODGIK: wprowadzono możliwość definiowania alternatywnej nazwy dla katalogu zakresów pobieranych z internetu,
 • przy automatycznym ustalaniu numeru obrębu wprowadzono możliwość wykorzystania maski kodu,
 • wprowadzono maskę obiektów których usunięcie wymaga potwierdzenia, (zapis w GMW_ODGIK.CFG),
 • wprowadzono dodawanie TERYTu do numeru granicznika w eksporcie SWDE, bez zapamiętywania w opcjach,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjęcie do bazy,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjecie do bazy,
 • ODGIK: pozycję menu Rejestracja wpływu operatu zamieniono na "Operat", w której zdefiniowano dwie pozycje rejestracja wpływu i rejestracja zwrotu,
 • dodano dwa nowe polecenia GPR:
  - #AddFilesFromDir KATALOG MASKA EXT - wczytywanie plików z katalogów jako bloku
  - #AddReferenceFromDir - KATALOG MASKA KOLOR EXT wczytywanie plików z katalogów jako referencyjnych
 • wprowadzono czytanie pliku selekcji z ISEG-a,
 • wprowadzono eksport do SQL,
 • zmieniono błędny kod układu współrzędnych PSQL dla I strefy układu 1965. zamiast 2171 wprowadzono 3120,
 • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.


Dział "Download"

Wydawanie danych 24 godziny na dobę

Od 1 lutego 2008 r. (w ośrodkach w Ożarowie Mazowieckim, Wołominie i Mińsku Mazowieckim) prace zgłoszone drogą elektroniczną (za pośrednictwem serwisu iGeoMap) przetwarzane są automatycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są codzienne przerwy na publikację danych do Internetu realizowaną w godzinach wieczornych.

W najbliższym czasie planowane jest dołączenie do automatycznie wydawanych materiałów również wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

czwartek, 10 stycznia 2008

GEO-MAP 9.24

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.24. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: zmiany w nowym sposobie wnoszenia zakresów w połączeniu z bazą PostgreSQL,
 • ODGIK: możliwość zmiany geometrii oraz wprowadzenia zakresów według starych zasad,
 • zmiany w wygładzeniu bloku,
 • nowe oprogramowanie do komunikacji z EGBV w wersji 6.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 7 stycznia 2008

GEO-MAP 9.23

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.23. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmiany w bibliotece PGClient.dll,
 • wprowadzono rozdzielenie funkcji do wygładzania o odgładzania obiektów bloku,
 • w poleceniu GPR ImportAttributes wprowadzono dodatkowy parametr decydujący o standardzie polskich znaków w pliku CSV,
 • przy usuwaniu bloku obiektów do archiwum wprowadzono pytanie o numer KERG, w ramach którego następuje usunięcie,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono sygnalizację pustych wartości przez napis #PustaWartosc,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono w menu pozycję 'Zamiana na podstawie pliku',
 • wprowadzono możliwość ustawiania indywidualnego dla użytkowników koloru obiektu aktywnego i koloru bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

czwartek, 6 grudnia 2007

GEO-MAP 9.22

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.22. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zrezygnowano chwilowo z automatycznego centrowania obszaru wydruku oraz dopasowania do kartki jeśli obszar jest mniejszy niż strona drukarki,
 • przy wykorzystywaniu zewnętrznej bazy punktów adresowych wprowadzono możliwość wyłączenia widoczności punktów planowanych zarówno na ekranie jak i na wydruku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 5 grudnia 2007

GEO-MAP 9.21

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.20. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • wprowadzono centrowanie obszaru wydruku oraz dopasowywanie do kartki jeśli obszar jest mniejszy niż strona drukarki,
 • wprowadzono polecenie GPR #GetZakreFromFTP, które służy do automatycznego pobierania zgłoszonych prac,
 • zmiany w FTPClient
 • wprowadzono w GEO-MPA możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie
 • zmiany w programie Osnowa.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"