piątek, 6 sierpnia 2010

Start serwisu kw.info.pl

W dniu 6.08.2010r. firma Geo-system Sp. z o.o. uruchomiła portal kw.info.pl służący do internetowego udostępniania numerów Ksiąg Wieczystych na podstawie numerów działek ewidencyjnych.

Usługa jest odpłatna w kwocie 10,10zł (brutto) od udostępnionego numeru KW z czego 4,00 zł jest opłatą wpływającą do Starostwa udostępniającego dane zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Opłat za udostępnione informacje dokonuje się z wykorzystaniem systemu płatności internetowych platnosci.pl.
Obecnie w serwisie można korzystać z danych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie planowane jest włączenie innych powiatów. Z technicznego punktu widzenia mogą być włączone wszystkie powiaty posiadające dane numeryczne w dowolnym formacie GEO-MAP, GEO-INFO, EWMAPA i inne. Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu można następnie skorzystać z uruchomionego w ostatnim czasie przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu ekw.ms.gov.pl, udostępniającego informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.