poniedziałek, 26 lipca 2010

GEO-MAP 9.79

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.79.
 • przy eksporcie do pliku MAP wprowadzono możliwość automatycznego otwarcia pliku,
 • wprowadzono obiekt o kodzie 5221 - kompleks przydatności rolniczej (z odpowiednimi atrybutami i sposobem opisu),
 • usunięto aplikacje GEO-TRANS i Ewidencja gruntów z wykazu aplikacji.
   Dział "Download"

   czwartek, 22 lipca 2010

   Uruchomienie iMPA w gminie Pobiedziska

   W dniu dzisiejszym uruchomiono serwis "Internetowy Manager Punktów Adresowych" dla gminy Pobiedziska (powiat poznański) służący do nowoczesnego prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów w postaci elektronicznej. Informacje o aktualnej numeracji porządkowej trafiają również do Starostwa Powiatowego tworząc warstwę Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu.
   Portal adresowy dla obywateli dostępny jest pod adresem www.pobiedziska.punktyadresowe.pl.
   Więcej informacji o systemie i wdrożeniach dostępnych jest na stronie: www.punktyadresowe.pl.

   środa, 21 lipca 2010

   Prognoza pogody dla obszaru pracy geodezyjnej

   W bieżącym tygodniu dodaliśmy możliwość podglądu prognozy pogody na obszarze zgłoszonych prac geodezyjnych. Dane pogodowe pochodzą z serwisu Google i są pokazywane dla konkretnego obszaru. Opisana funkcjonalność działa w powiatach, w których wprowadzono PUWG 2000.
   Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik wskazał swoje położenie (w zakładce Ustawienia) wyświetla się godzina wschodu i zachodu Słońca w danym dniu, która jest obliczana dla wskazanej lokalizacji użytkownika.

   wtorek, 13 lipca 2010

   GEO-MAP 9.78

   Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.78.
   • wprowadzono nowy moduł GESUT z możliwością definiowania własnej struktury bazy,
   • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatorów budynków, tak aby pierwsze numery na działce uzyskiwały budynki mieszkalne (funkcja = m),
   • w eksporcie wprowadzono zapis w formacie SWDE/SWING (zapisywana jest redakcja przy działkach i granicznikach),
   • aktualizacja adresów serwisów WMS.
     Dział "Download"

     piątek, 9 lipca 2010

     Zamawianie wydruków mapy zasadniczej przez użytkowników niezarejestrowanych

     Zapraszamy do zapoznania się krótkim filmem pokazującym w jaki sposób można zamawiać wydruki mapy za pomocą serwisu iGeoMap. W tej chwili taka funkcjonalność została uruchomiona w powiatach: poznańskim, mińskim i warszawskim zachodnim.

     środa, 7 lipca 2010

     Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w powiecie wołomińskim

     Pod koniec czerwca 2010 roku w powiecie wołomińskim został uruchomiony system GEO-RCiWN (Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości) oparty na technologii www.
     Na podstawie § 74 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 z dnia 2 maja 2001 r. poz. 454) starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych. Na podstawie tego rozporządzenia, starosta odpłatnie udostępnia informacje objęte rejestrem.
     System GEO-RCiWN jest narzędziem w pełni realizującym opisane zadanie. Służy do prowadzenia bazy cen i wartości nieruchomości na podstawie zarejestrowanych aktów notarialnych i wycen rzeczoznawców oraz ich udostępniania. Dzięki współpracy z systemem informacji o terenie GEO-MAP, możliwa jest graficzna prezentacja zgromadzonych danych oraz ich powiązanie z danymi systemu GEO-MAP, gromadzonymi w PODGIK. System zapewnia jednoczesny dostęp do bazy cen i wartości nieruchomości wielu użytkownikom z wykorzystaniem internetu lub intranetu i umożliwia różnicowanie ich praw dostępu, w zależności od regulacji zawartych w umowach podpisanych z użytkownikami.

     Informacje dotyczące systemu GEO-RCiWN:

     wtorek, 6 lipca 2010

     Napisali o nas

     Za GeoForum (www.geoforum.pl):
     2 lipca 2010 - Interaktywna mapa powiatu poznańskiego
     „Wykorzystanie interaktywnej mapy powiatu poznańskiego do obsługi ludności, gmin i jednostek prowadzących działalność gospodarczą” było tematem seminarium naukowego, które odbyło się w ostatni wtorek, 29 czerwca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W spotkaniu zorganizowanym przez PODGiK uczestniczyło blisko siedemdziesiąt osób reprezentujących wielkopolskie starostwa, gminy powiatu poznańskiego oraz instytucje na co dzień zajmujące się tą tematyką. (więcej)
     5 lipca 2010 - Drugi dzień konferencji na Politechnice Gdańskiej
     Waldemar Izdebski prezentował technologię iGeoMap/ePODGiK służącą do publikacji danych zasobu oraz wspomagania codziennej pracy PODGiK i wykonawców geodezyjnych w zakresie zgłaszania prac geodezyjnych i automatyzacji procesu przygotowywania materiałów. Jak zapewniał dr Izdebski, w ciągu minionych 6 miesięcy 2010 roku zostało zgłoszonych ponad 17 tys. prac. (więcej)
     Źródło: GeoForum.pl