wtorek, 19 maja 2015

Odpowiedź na pismo marszałka województwa mazowieckiego

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski udzielił odpowiedzi na pismo przesłane w dniu wczorajszym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy linki zarówno do pisma jak i odpowiedzi:

piątek, 15 maja 2015

1400 serwisów iMPA

W dniu 14 maja 2015r. uruchomiono serwis iMPA dla Miasta Łomża (http://mlomza.e-mapa.net/). Jest to 1400 wdrożenie w Polsce i jednocześnie 85 w województwie podlaskim.
Łączna liczba wdrożeń systemu iMPA przekroczyła 57% jednostek samorządowych. Aktualną statystykę wdrożeń systemu eGmina w najbardziej zaawansowanych województwach przedstawiono na wykresie.

środa, 13 maja 2015

Wnioski z Konferencji w Jachrance przekazane do Sejmu

W obliczu podjętej przez Sejm RP inicjatywy ustawodawczej, w wyniku której ma być zmieniona ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” przekazano podpisane wnioski z Konferencji z Jachranki do Marszałka Sejmu - Pana Radosława Sikorskiego wraz z pismem przewodnim (treść pisma) wnioskującym o ich uwzględnienie w procesie legislacyjnym.

czwartek, 7 maja 2015

Bezpłatne seminarium iMPA w Warszawie

Seminarium pt. "Prowadzenie gminnych rejestrów związanych z danymi przestrzennymi w technologii firmy Geo-system", które zorganizowane było wczoraj w Warszawie zgromadziło ponad 200 przedstawicieli jednostek administracji samorządowej z całej Polski. Organizatorem spotkania była firma Geo-System Sp. z o. o. W seminarium wzięli udział również zaproszeni przedstawiciele z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Redakcja portalu informacyjnego Geoforum.pl, która objęła patronatem medialnym nasze seminarium, udostępniła szerszą relację ze spotkania. Zapraszamy do lektury.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność.
Więcej zdjęć w galerii.

wtorek, 5 maja 2015

Elektroniczny operat w iGeoMap/ePODGiK

Od 2 kwietnia 2015r. w technologii iGeoMap/ePODGiK wprowadzono możliwość stosowania „operatu elektronicznego”. Kompletny operat może być przekazywany w pliku PDF, który w trakcie przesyłania do PODGiK jest podpisywany elektronicznie, a następnie podlega weryfikacji przez inspektorów. Negatywny wynik weryfikacji skutkuje zwrotem operatu do wykonawcy, a pozytywny nadaniem stosownego identyfikatora, przyjęciem do zasobu i automatycznym opublikowaniem w Internecie. Taka procedura skutkuje tym, że operat jest natychmiast dostępny do wykorzystania w innych pracach geodezyjnych. Pierwsze wdrożenie zrealizowano w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim. Od początku kwietnia funkcjonalność udostępniono 26 wykonawcom geodezyjnym i przyjęto w ten sposób 64 operatów.
Udostępniona funkcjonalność jest naturalną konsekwencją postępu technicznego i eliminuje konieczność drukowania operatów utworzonych elektronicznie tylko po to aby je dostarczyć do ośrodka dokumentacji, w którym następnie te wydruki podlegały skanowaniu. Korzyści są znaczne i oczywiste. Oczywiste jest też wykorzystanie formatu PDF, który jest obecnie standardem dla dokumentów elektronicznych. Technologia iGeoMap/ePODGiK przewiduje też wykorzystanie operatów elektronicznych z dodatkiem niezbędnych materiałów w postaci tradycyjnej. 

środa, 29 kwietnia 2015

Wnioski z Jachranki w materiałach i opiniach Komisji Ustawodawczej Senatu

W dniu 5 maja 2015r. o godz. 14:15 odbędzie się w Senacie pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (druk senacki nr 842). W materiałach i opiniach związanych z tematem znalazło się pismo (treść pisma) firmy Geo-system Sp. z o.o. wnioskujące o uwzględnienie wniosków z Jachranki w procesie legislacyjnym. Wszystkie materiały i opinie znajdują się na stronie  Senatu.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie Modułu SDI

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu firmy Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego  - Pana Adama Struzika sugerujące niegospodarność przy zamówieniach związanych z wytworzeniem aplikacji Moduł SDI. (Treść pisma)