środa, 17 sierpnia 2016

Plebiscyt na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”

W dniu 16 sierpnia 2016r. ogłoszono plebiscyt na „Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK”. Do 12 września 2016r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w roku 2016.  Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości w drugim dniu konferencji w Jachrance czyli 15 września 2016r.  Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największa liczbę punktów.
Tegoroczna edycja konferencji „Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK” cieszy się dużym powodzeniem. Dotychczas udział w konferencji potwierdziło już ponad 120 osób, a w związku z kolejnymi zapytaniami podjęto działania zmierzające do zwiększenia liczby dostępnych miejsc. Informujemy także, że podobnie jak w roku poprzednim dla osób przyjeżdżających pociągiem zapewniony będzie bezpłatny transport z Dworca Centralnego do Jachranki i potem z Jachranki do Dworca Centralnego.

wtorek, 2 sierpnia 2016

1700 serwisów iMPA

W dniu 1 sierpnia przekroczona została liczba 1700 wdrożeń systemów iMPA co stanowi 68% wszystkich gmin, a jubileuszowe wdrożenie przypada na gminę Strzelin (http://strzelin.e-mapa.net/). Wdrożenie obejmuje również tak istotne dla funkcjonowania gminy tematy jak zagospodarowanie przestrzenne czy mapę realizowanych inwestycji.
Na dzień dzisiejszy w bazach iMPA zgromadzonych jest ok. 5 mln punktów adresowych.
Od 2010 roku funkcjonalność systemu wzbogacona jest przez autorską technologię automatycznego informowania o nowych adresach w postaci elektronicznej, z której korzysta m.in. Główny Urząd Statystyczny. Technologia spotkała się również z pozytywnym przyjęciem geodetów powiatowych, gdyż większość powiatów także korzysta z wysyłanych automatycznie informacji. Aktualnie w ciągu roku do GUS z systemu iMPA trafia ponad 36 000 zawiadomień o utworzeniu punktów adresowych. Statystykę z kilku ostatnich lat przedstawiono na wykresie

piątek, 8 lipca 2016

Dodatkowy sposób zgłaszanie prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK

Od dnia 7.07.2016 r. we wszystkich powiatach korzystających z technologii iGeoMap/ePODGiK (z wyjątkiem powiatu warszawskiego zachodniego) uruchomiono zgłaszanie prac geodezyjnych i dostęp do danych powiatowego zasobu geodezyjnego w powiatowych portalach mapowych (np. minski.e-mapa.net, pruszkowski.e-mapa.net, wejherowski.e-mapa.net, itd.)
Korzystanie z tej technologii nie wymaga już Javy, co eliminuje konieczność instalacji dodatkowych elementów oprogramowania. Dodatkowo w portalu powiatowym mogą być zgłaszane prace ze wszystkich gmin powiatu. Inną nowością w technologii jest możliwość zamawiania zeskanowanych lub elektronicznych operatów już w momencie zgłoszenia pracy geodezyjnej, co w przypadku małych prac pozwala wykorzystać dopełnienie do minimalnej kwoty 30 zł zamówionymi operatami. Oczywiście temat operatów dotyczy lokalizacji, które operaty udostępniają. Krótki opis nowego zgłaszania prac znajdą Państwo w niniejszym dokumencie.

Reakcja na raporty CODGiK w sprawie baz adresowych

W nawiązaniu do wiadomości przekazywanych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (podlegający Głównemu Geodecie Kraju) zawierających nieprawdziwe informacje o rzekomych błędach w Państwa bazach adresowych, Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski skierował wczoraj pismo do Głównego Geodety Kraju, które przedstawiamy w załączeniu.
Wszystkie ewentualne niejasności związane z zasilaniem PRG od samego początku należało wyjaśniać z naszą firmą (bo to my na podstawie udzielonych upoważnień jesteśmy odpowiedzialni za zasilanie PRG danymi z gmin) zamiast wprowadzać w zakłopotanie niczemu niewinnych pracowników gmin. Chyba, że cała akcja wykorzystująca nieprawdziwe informacje jest próbą dyskredytowania firmy Geo-System w oczach pracowników gmin? Ze swej strony zapewniamy, że Państwa bazy adresowe są poprawne i proces zasilania PRG realizowany jest systematycznie i bezproblemowo. Ewentualne problemy wynikają z zawartości rejestru PRG, na co nie mamy wpływu, bo rejestr prowadzi CODGiK, który na skutek swoich interpretacji dotyczących zawartości danych zasilających mógł doprowadzić do powstania błędów. Ewentualne błędy mogą być jedynie w rejestrze PRG prowadzonym przez CODGiK, natomiast Państwa bazy adresowe są poprawne, Sprawy będziemy jeszcze szczegółowo wyjaśniać i informować Państwa o wynikach. Na obecnym etapie nie musicie Państwo podejmować żadnych działań oraz odpowiadać na wiadomości uzyskane z CODGIK.

czwartek, 30 czerwca 2016

Zamawianie wydruku mapy według stanu archiwalnego również w Garwolinie


30 czerwca br. w serwisie garwolinski.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa, umożliwiająca obywatelom zamawianie przez internet wydruków map zasadniczych wg stanu archiwalnego. Mapy uzyskuje się w postaci plików PDF, o parametrach zadeklarowanych przez zamawiających. Link do pliku z przygotowaną mapą przesyłany jest użytkownikowi e-mailem po dokonaniu stosownej opłaty, co realizuje się z wykorzystaniem mechanizmów płatności internetowych. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, a czas oczekiwania na mapę wynosi na ogół kilkanaście minut. Opłaty wynikają z rozporządzenia Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Dane w formacie DXF i EDZ dostępne dla wykonawców w Grójcu, Garwolinie i Otwocku

Informujemy, że od dnia 27.06.2016r. w ośrodkach w Grójcu, Garwolinie i Otwocku uruchomiono dwie nowe funkcjonalności związane z systemem EWMAPA:

  1. Udostępniania w pakiecie danych do zgłoszenia pliku formacie DXF generowanego bezpośrednio z EWMAPY.
  2. Wydawania działek w formacie EDZ mających jakąkolwiek część wspólną z obszarem zgłoszenia.
W przypadku, gdy geodeta chce uzyskać ww. materiały do prac już zgłoszonych należy skorzystać z opcji generowania ponownego danych.

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dalszych losów geodezji

W dniu 24.06.2016r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Podsekretarza Staniu Tomasza Żuchowskiego, na które zaproszono ok. 40 osób reprezentujących różne organizacje i instytucje. Firmę Geo-system Sp. z o.o. reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Waldemara Izdebskiego oraz Wiceprezesa ds. Handlowych Zbigniewa Malinowskiego.

Na spotkaniu Prezes Waldemar Izdebski przedłożył na ręce Pana Tomasza Żuchowskiego i uczestników dokument proponujący 10 niezbędnych zmian w geodezji, które powinny uzdrowić zaistniałą sytuację. Jednocześnie w tym samym dokumencie przedstawiona została diagnoza, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Treść dokumentu do pobrania - pobierz plik.