środa, 8 marca 2017

Ile kosztuja dane całego K-GESUT?

Po piśmie interwencyjnym z dnia 15 lutego 2017r., w dniu 24 lutego 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK. Szkoda, że poza obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi projektu nie napisano, dlaczego przez ponad pół roku od pojawienia się nowych przepisów nie wyegzekwowano od dostawcy systemu zarządzania K-GESUT - w ramach przysługujących usług wsparcia - dostosowania do nowego modelu danych. Notabene zmiany wprowadził sam GUGiK, nowy model był więc znany dużo wcześniej.piątek, 17 lutego 2017

Pismo do GGK w sprawie zasilania PRG oraz pism kierowanych do gmin

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo GSP-0589/2017 z 26.01.2017r. oraz pismem rozesłanym dzień później przez GUGiK do gmin - znak KN.PRG.420.3.2016.1 z 27.01.2017r., w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z kolejnym pismem do GGK dotyczącym kwestii zasilania PRG oraz kolejnych działań GUGiK zmierzających do oferowania swojego produktu bazując na uprzywilejowanej pozycji urzędu.


Załączniki do pisma:
Nasze pismo GSP-0589/2017
Pismo GUGiK KN.PRG.420.3.2016.1

środa, 15 lutego 2017

Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza - cz. II, Dokument obliczenia opłaty pokonał system

Ponieważ na drugi wniosek o udostępnienie całej bazy K-GESUT dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego niemal 30 dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
Wniosek
Pismo z dnia 17 stycznia 2017r.

piątek, 3 lutego 2017

Kolejna interwencja w sprawie e-maili przesyłanych przez CODGiK z rzekomymi błędami PRG

Ponieważ gminy nadal otrzymują kolejne e-maile z żenującymi błędami wprowadzającymi w zakłopotanie pracowników i władze, zwróciliśmy się do p.o. GGK Pani Grażyny Kierznowskiej z kolejną interwencją, aby natychmiast powstrzymała proces przesyłania błędnych informacji powodujących zamieszanie i bałagan. Treść interwencji poniżej:


GEO-MAP 10.34

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
 • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
 • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
 • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
 • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
 • wprowadzono nowe znaki umowne:
  • 5542 - suwnica,
  • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
  • 4543 - taśmociąg (liniowy)
 • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
Dział "Download"

wtorek, 17 stycznia 2017

K-GESUT "zamówienie uzupełniające"

Po piśmie interwencyjnym z dnia 11 stycznia 2017r., w dniu 16 stycznia 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK.  Z odpowiedzi wynika, że CODGiK posiada dane jedynie dla 9 z 42 wnioskowanych obszarów. W związku z powyższym, dociekając prawdy o K-GESUT, wystosowaliśmy  w dniu 17 stycznia 2017r. pismo do CODGiK, w którym informujemy o nowym zamówieniu, tym razem dotyczącym wszystkich danych K-GESUT z  terenu wymienionych 42 powiatów. Oznacza to, że spodziewamy się otrzymać cała bazę K-GESUT. Nasze pismo oraz wniosek do CODGiK poniżej:
 

piątek, 13 stycznia 2017

Dane K-GESUT z 28 powiatów przepadły bez wieści

W dniu 13 stycznia 2017r. otrzymaliśmy uzupełnienie odpowiedzi GGK na nasze zapytanie z dnia 13 grudnia 2016r. w trybie dostępu do informacji publicznej. Z pierwszej, niepełnej, odpowiedzi udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., wynikało, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, Druga odpowiedź wskazuje, że jest to już 14 powiatów:
 

Prezes Zarządu Waldemar Izdebski komentuje sprawę w sposób następujący:

"Z odpowiedzi wynika, że liczba powiatów zmniejszyła się od 28 grudnia 2016r o 28 i pozostało tylko 14. Oczywiście problemy jak zwykle są obiektywne i pełna wina za brak danych spoczywa na powiatach i ich systemach, w których ręcznie trzeba wpisywać identyfikator IIP:). Ponieważ w dniu 29 grudnia 2016r. postanowiłem kupić w CODGiK dane K-GESUT ze wszystkich powiatów, to zobaczymy ile ostatecznie z tej listy zostanie. A swoją drogą do złożonego zamówienia do dzisiaj nie otrzymałem z CODGiK żadnej odpowiedzi, mimo pisma interwencyjnego z dnia 11.01.2017r..
To jest w końcu ten K-GESUT, czy go nie ma?"