środa, 16 sierpnia 2017

Geo-Map od teraz również w wersji 64 bitowej

Od dnia 16 sierpnia 2017r. dostępna jest najnowsza wersja Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP. Aktualna wersja to 10.36, która od tej chwili funkcjonuje również w wersji 64-bitowej i w pełni może wykorzystywać 64-bitową architekturę systemu Windows. Korzystanie z nowej architektury przekłada się na zwiększenie szybkości działania oraz możliwość pracy na znacznie większych zbiorach danych. Najnowszą wersję może pobrać każdy użytkownik posiadający aktualną licencję poprzez narzędzia automatycznej aktualizacji lub w dziale "Download" na stronie www.igeomap.pl. Jednocześnie w ramach instalacji (tak jak dotychczas) jest dostępna aplikacja 32 bitowa (także w wersji 10.36). Kolejne wersje od tej pory będą powstawały jednocześnie na obydwie platformy tzn. Win32 i Win64.

Z innych istotnych nowości w aktualnej wersji należy wymienić dodanie do listy WMS kilku usług zbiorczych związanych z różnymi danymi przestrzennymi. Wśród dodanych usług znajdujemy następujące usługi zbiorcze:
 1. KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntów - obejmującą dane ewidencji i budynków z ponad  200 powiatów prowadzących ewidencję w różnych systemach informatycznych. 
 2. KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu - obejmującą dane o uzbrojeniu terenu z ponad 40 powiatów prowadzących uzbrojenie w różnych systemach informatycznych. Usługa była szerzej opisywana w lipcowym numerze miesięcznika GEODETA
 3. KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego – obejmująca miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z ponad 120 gmin. 
Do usług zbiorczych są sukcesywnie włączane nowe usługi WMS pojawiające się powiatach lub gminach.
  Kolejną nowością wersji 10.36 jest dodanie wbudowanej obsługi Street View. Funkcjonalność jest dostępna pod prawym klawiszem myszy i powoduje wywołanie okna StreetView dla zestawu danych, nad którym aktualnie pracujemy, co zaprezentowano na ilustracji.

  poniedziałek, 14 sierpnia 2017

  Nowa usługa integrująca zbiory danych zagospodarowania przestrzennego

  W dniu 14.08.2017r. firma Geo-System Sp. z o.o. uruchomiła kolejną zintegrowaną usługę WMS. Tym razem integracja obejmuje publikację zbiorów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej, wdrożonych w oprogramowaniu iGeoPlan. Obecnie jest to 121 jednostek, w tym trzy dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Bielany oraz Targówek.
  Usługa KrajowaIntegracjaMiejscowychPlanowZagospodarowaniaPrzestrzennego została włączona do portalu otwartych danych przestrzennych http://polska.e-mapa.net i stanowi dopełnienie do usług KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow oraz KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu. Na portalu dostępna jest również warstwa integrująca decyzje lokalizacyjne.


  Zgodnie z polityką firmy Geo-System Sp. z o.o., również ta usługa jest ogólnodostępna bez ograniczeń i każdy użytkownik Internetu może z niej skorzystać, a adres usługi przeglądania WMS podajemy poniżej: 

  piątek, 4 sierpnia 2017

  Wykorzystanie usług integrujących w pierwszym miesiącu funkcjonowania

  Uruchomione przez Geo-System Sp. z o.o. usługi WMS Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów skupiająca usługi z 207 powiatów oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu skupiająca usługi z 41 powiatów odnotowały w okresie ostatniego miesiąca znaczne wykorzystanie.
  Liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow w tym okresie przekroczyła ponad 360.000 zapytań, natomiast liczba wywołań usługi KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu to ponad 50.000 zapytań.
  Do usługi GESUT od 1 sierpnia została włączona również usługa publikująca dane z powiatu pruszkowskiego. Kolejne usługi powiatowe będą włączane do integracji w miarę ich uruchamiania. Na mapie oznaczono jednostki włączone dotychczas do usług.


  Usługi WMS dostępne są publicznie pod adresami:
  1. EGiB: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
  2. GESUT: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu

  Jak wskazała GGK Grażyna Kierznowska w sierpniowym wywiadzie dla miesięcznika GEODETA również GUGiK jest zainteresowany funkcjonowaniem takich usług:
  "Pracownicy GUGiK-u kompetentni w zakresie IT analizują rozwiązania opisane w przytoczonym artykule (tj. Geodeta 7/2017 "Uzbrojenie pod jednym adresem, czyli zbiorcza usługa WMS do przeglądania danych o uzbrojeniu terenu"). Jeśli będzie to możliwe i uzasadnione, na pewno rozwiązanie takie zostanie zaakceptowane."

  Pozostaje więc liczyć, że będzie to możliwe, bo uzasadnione jest bez wątpienia.

  czwartek, 20 lipca 2017

  Wypisy z rejestru gruntów przez Internet w powiecie mińskim

  W dniu 19 lipca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim uruchomiono możliwość zamawiania wypisów z rejestru gruntów przez Internet. Z możliwości mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciel działek.
  Potwierdzenie tożsamości zamawiającego następuje przez logowanie do Profilu Zaufanego. Należna opłata jest wnoszona przez płatności internetowe, a po jej zaksięgowaniu i automatycznym zarejestrowaniu wniosku w Starostwie Powiatowym następuje wygenerowanie wypisów oraz wysłanie wiadomości z informacją o wygenerowanych wypisach na adres e-mail wnioskodawcy. W ramach usługi wydawane są tzw. wypisy uproszczone określone w ustawie Pgik w tabeli 11 pkt 13.

  czwartek, 13 lipca 2017

  Zintegrowane usługi WMS z uzbrojeniem terenu oraz ewidencją gruntów i budynków

  Od początku lipca 2017 roku firma Geo-System Sp. z o.o. udostępniła dwie zbiorcze usługi WMS dotyczące uzbrojenia terenu (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu) oraz ewidencji gruntów i budynków (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów). Usługi integrują pod jednym adresem URL przedmiotowe dane na podstawie usług WMS wystawionych przez powiaty. Adresy zbiorczych usług WMS to:
  Usługa integrująca uzbrojenie terenu była szczegółowo opisywana w lipcowym wydaniu Miesięcznika Geoinformacyjnego GEODETA.
  Poniżej zaprezentowano poglądowe mapy, z powiatami których dane są aktualnie dostępne w ramach ww. usług, przy czym liczba powiatów cały czas się zwiększa.


  Aktualny stan powiatów i statystyki wykorzystania usług, można zobaczyć na stronach internetowych odpowiadających adresom usług tj.:
  Połączenie przedstawionych usług, na obszarach gdzie są dostępne, znacznie poszerza zakres dostępnych danych przestrzennych. Poniżej przykład łącznej prezentacji danych z opisanych usług pochodzący z serwisie http://polska.e-mapa.net, w którym usługi te są domyślnie podłączone.


  czwartek, 13 kwietnia 2017

  Bezpłatne seminarium dla mazowieckich JST dotyczące możliwości pozyskania środków na wysokiej jakości e-usługi

  Zapraszamy na bezpłatne seminarium dla JST dotyczące możliwości pozyskania środków na wysokiej jakości e-usługi administracyjne w ramach PO WER 2.18.
  Zaproszenie i harmonogram spotkania poniżej:


  Seminarium ma służyć budowaniu grup samorządów, które działając razem będą mieć znacznie większe szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wdrożenie nowych i unowocześnienie istniejących e-usług.

  Seminarium odbędzie się 20.04.2017r. od godziny 9:00 w Warszawie w Hotelu SANGATE - d. Gromada (mapa dojazdu). Aby uczestniczyć w seminarium wystarczy zarejestrować się w formularzu dostępnym poniżej:

  REJESTRACJA

  Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  poniedziałek, 3 kwietnia 2017

  GEO-MAP 10.35

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.35.
  • wprowadzono eksport danych w formacie DXF w wersji "AutoCad 2000", który umożliwia zapis grubości linii,
  • dodano nowy zestaw danych instalacyjnych DemoData z danymi LIDAR.
  Dział "Download"

  czwartek, 30 marca 2017

  Kongres Geodetów Polskich


  W dniach 23-25 marca 2017r. marca odbył się Kongres Geodetów Polskich w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowany przez Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. Gośćmi honorowymi byli m.in. Wiceminister Tomasz Żuchowski i GGK Pani Grażyna Kierznowska.
  Na Kongresie byli również obecni nasi przedstawiciele - Wiceprezes ds. Handlowych Zbigniew Malinowski oraz Prezes Zarządu Waldemar Izdebski, którzy przedstawił propozycje zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym (propozycje w formie tabelarycznej) dotyczące obsługi prac geodezyjnych. Propozycje te po Kongresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju.


  Dodatkowo udostępniamy również do wglądu treść prezentacji.

  środa, 8 marca 2017

  Ile kosztuja dane całego K-GESUT?

  Po piśmie interwencyjnym z dnia 15 lutego 2017r., w dniu 24 lutego 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK. Szkoda, że poza obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi projektu nie napisano, dlaczego przez ponad pół roku od pojawienia się nowych przepisów nie wyegzekwowano od dostawcy systemu zarządzania K-GESUT - w ramach przysługujących usług wsparcia - dostosowania do nowego modelu danych. Notabene zmiany wprowadził sam GUGiK, nowy model był więc znany dużo wcześniej.  piątek, 17 lutego 2017

  Pismo do GGK w sprawie zasilania PRG oraz pism kierowanych do gmin

  W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo GSP-0589/2017 z 26.01.2017r. oraz pismem rozesłanym dzień później przez GUGiK do gmin - znak KN.PRG.420.3.2016.1 z 27.01.2017r., w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z kolejnym pismem do GGK dotyczącym kwestii zasilania PRG oraz kolejnych działań GUGiK zmierzających do oferowania swojego produktu bazując na uprzywilejowanej pozycji urzędu.


  Załączniki do pisma:
  Nasze pismo GSP-0589/2017
  Pismo GUGiK KN.PRG.420.3.2016.1

  środa, 15 lutego 2017

  Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza - cz. II, Dokument obliczenia opłaty pokonał system

  Ponieważ na drugi wniosek o udostępnienie całej bazy K-GESUT dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego niemal 30 dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
  Wniosek
  Pismo z dnia 17 stycznia 2017r.

  piątek, 3 lutego 2017

  Kolejna interwencja w sprawie e-maili przesyłanych przez CODGiK z rzekomymi błędami PRG

  Ponieważ gminy nadal otrzymują kolejne e-maile z żenującymi błędami wprowadzającymi w zakłopotanie pracowników i władze, zwróciliśmy się do p.o. GGK Pani Grażyny Kierznowskiej z kolejną interwencją, aby natychmiast powstrzymała proces przesyłania błędnych informacji powodujących zamieszanie i bałagan. Treść interwencji poniżej:


  GEO-MAP 10.34

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
  • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
  • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
  • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
  • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
  • wprowadzono nowe znaki umowne:
   • 5542 - suwnica,
   • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
   • 4543 - taśmociąg (liniowy)
  • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
  Dział "Download"

  wtorek, 17 stycznia 2017

  K-GESUT "zamówienie uzupełniające"

  Po piśmie interwencyjnym z dnia 11 stycznia 2017r., w dniu 16 stycznia 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK.  Z odpowiedzi wynika, że CODGiK posiada dane jedynie dla 9 z 42 wnioskowanych obszarów.   W związku z powyższym, dociekając prawdy o K-GESUT, wystosowaliśmy  w dniu 17 stycznia 2017r. pismo do CODGiK, w którym informujemy o nowym zamówieniu, tym razem dotyczącym wszystkich danych K-GESUT z  terenu wymienionych 42 powiatów. Oznacza to, że spodziewamy się otrzymać cała bazę K-GESUT. Nasze pismo oraz wniosek do CODGiK poniżej:
   

  piątek, 13 stycznia 2017

  Dane K-GESUT z 28 powiatów przepadły bez wieści

  W dniu 13 stycznia 2017r. otrzymaliśmy uzupełnienie odpowiedzi GGK na nasze zapytanie z dnia 13 grudnia 2016r. w trybie dostępu do informacji publicznej. Z pierwszej, niepełnej, odpowiedzi udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., wynikało, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, Druga odpowiedź wskazuje, że jest to już 14 powiatów:
   

  Prezes Zarządu Waldemar Izdebski komentuje sprawę w sposób następujący:

  "Z odpowiedzi wynika, że liczba powiatów zmniejszyła się od 28 grudnia 2016r o 28 i pozostało tylko 14. Oczywiście problemy jak zwykle są obiektywne i pełna wina za brak danych spoczywa na powiatach i ich systemach, w których ręcznie trzeba wpisywać identyfikator IIP:). Ponieważ w dniu 29 grudnia 2016r. postanowiłem kupić w CODGiK dane K-GESUT ze wszystkich powiatów, to zobaczymy ile ostatecznie z tej listy zostanie. A swoją drogą do złożonego zamówienia do dzisiaj nie otrzymałem z CODGiK żadnej odpowiedzi, mimo pisma interwencyjnego z dnia 11.01.2017r..
  To jest w końcu ten K-GESUT, czy go nie ma?"


  środa, 11 stycznia 2017

  Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza

  Ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego kilkanaście dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
  Wniosek
  Pismo GGK

  poniedziałek, 9 stycznia 2017

  Informacja o otrzymanej odpowiedzi w sprawie aplikacji adresowej

  W nawiązaniu do zapytania z 21 grudnia 2016 r. w trybie dostępu do informacji publicznej, złożonego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii otrzymaliśmy w dniu 5.01.2017 r. odpowiedź, którą udostępniamy poniżej:
  Załączniki:
  1. Rejestr umów GUGiK 2012
  2. Rejestr umów GUGiK 2013
  3. Rejestr umów GUGiK 2014
  4. Rejestr umów GUGiK 2015
  5. Rejestr umów GUGiK 2016
  W piśmie przedstawiono odpowiedzi na pytania 4,5 i 6, natomiast odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 ma zostać udzielona do 22 lutego 2017 r.

  poniedziałek, 2 stycznia 2017

  K-GESUT - mówimy "Sprawdzam!" - Zakup kontrolowany

  W związku z odpowiedzią GGK na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., z którego wynika, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, w dniu 29 grudnia 2016r. Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski zwrócił się z do CODGiK z zamówieniem danych z baz K-GESUT z poszczególnych powiatów.


   

  Aktualnie oczekujemy na odpowiedź CODGiK na złożone zamówienie i o wszelkich postępach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować.

  [Aktualizacja]
  Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołania od trzech decyzji GGK o nieudostępnianiu danych dotyczących wynagrodzeń kierowników projektów K-GESUT, Geoportal2 (Moduł SDI) oraz  TERYT2i3 (aplikacja adresowa).

  GEO-MAP 10.33

  Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
  • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
  • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
  • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
  • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
  • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
   xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
   487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
   487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
   487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
   487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
  • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
  • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
  Dział "Download"