czwartek, 13 kwietnia 2017

Bezpłatne seminarium dla mazowieckich JST dotyczące możliwości pozyskania środków na wysokiej jakości e-usługi

Zapraszamy na bezpłatne seminarium dla JST dotyczące możliwości pozyskania środków na wysokiej jakości e-usługi administracyjne w ramach PO WER 2.18.
Zaproszenie i harmonogram spotkania poniżej:


Seminarium ma służyć budowaniu grup samorządów, które działając razem będą mieć znacznie większe szanse na dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wdrożenie nowych i unowocześnienie istniejących e-usług.

Seminarium odbędzie się 20.04.2017r. od godziny 9:00 w Warszawie w Hotelu SANGATE - d. Gromada (mapa dojazdu). Aby uczestniczyć w seminarium wystarczy zarejestrować się w formularzu dostępnym poniżej:

REJESTRACJA

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

GEO-MAP 10.35

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.35.
 • wprowadzono eksport danych w formacie DXF w wersji "AutoCad 2000", który umożliwia zapis grubości linii,
 • dodano nowy zestaw danych instalacyjnych DemoData z danymi LIDAR.
Dział "Download"

czwartek, 30 marca 2017

Kongres Geodetów Polskich


W dniach 23-25 marca 2017r. marca odbył się Kongres Geodetów Polskich w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowany przez Lokalne Stowarzyszenia Geodezyjne. Gośćmi honorowymi byli m.in. Wiceminister Tomasz Żuchowski i GGK Pani Grażyna Kierznowska.
Na Kongresie byli również obecni nasi przedstawiciele - Wiceprezes ds. Handlowych Zbigniew Malinowski oraz Prezes Zarządu Waldemar Izdebski, którzy przedstawił propozycje zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym (propozycje w formie tabelarycznej) dotyczące obsługi prac geodezyjnych. Propozycje te po Kongresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Geodety Kraju.


Dodatkowo udostępniamy również do wglądu treść prezentacji.

środa, 8 marca 2017

Ile kosztuja dane całego K-GESUT?

Po piśmie interwencyjnym z dnia 15 lutego 2017r., w dniu 24 lutego 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK. Szkoda, że poza obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi projektu nie napisano, dlaczego przez ponad pół roku od pojawienia się nowych przepisów nie wyegzekwowano od dostawcy systemu zarządzania K-GESUT - w ramach przysługujących usług wsparcia - dostosowania do nowego modelu danych. Notabene zmiany wprowadził sam GUGiK, nowy model był więc znany dużo wcześniej.piątek, 17 lutego 2017

Pismo do GGK w sprawie zasilania PRG oraz pism kierowanych do gmin

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo GSP-0589/2017 z 26.01.2017r. oraz pismem rozesłanym dzień później przez GUGiK do gmin - znak KN.PRG.420.3.2016.1 z 27.01.2017r., w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z kolejnym pismem do GGK dotyczącym kwestii zasilania PRG oraz kolejnych działań GUGiK zmierzających do oferowania swojego produktu bazując na uprzywilejowanej pozycji urzędu.


Załączniki do pisma:
Nasze pismo GSP-0589/2017
Pismo GUGiK KN.PRG.420.3.2016.1

środa, 15 lutego 2017

Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza - cz. II, Dokument obliczenia opłaty pokonał system

Ponieważ na drugi wniosek o udostępnienie całej bazy K-GESUT dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego niemal 30 dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
Wniosek
Pismo z dnia 17 stycznia 2017r.

piątek, 3 lutego 2017

Kolejna interwencja w sprawie e-maili przesyłanych przez CODGiK z rzekomymi błędami PRG

Ponieważ gminy nadal otrzymują kolejne e-maile z żenującymi błędami wprowadzającymi w zakłopotanie pracowników i władze, zwróciliśmy się do p.o. GGK Pani Grażyny Kierznowskiej z kolejną interwencją, aby natychmiast powstrzymała proces przesyłania błędnych informacji powodujących zamieszanie i bałagan. Treść interwencji poniżej:


GEO-MAP 10.34

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.34.
 • w czytaniu pliku EWMAPY wprowadzono rozróżnienie czytania graniczników na stabilizowane i niestabilizowane,
 • przy czytaniu wsadowym z Ewmapy wprowadzono możliwość pominięcia tworzenia graniczników,
 • wprowadzono alternatywny wariant ortogonalizacji 45 stopni przez kolejne wciśnięcie klawisza O,
 • wprowadzono bufor 10 metrów dla obiektów zaliczanych do obliczania pola zabudowy,
 • wprowadzono nowe znaki umowne:
  • 5542 - suwnica,
  • 5543 - taśmociąg (powierzchniowy),
  • 4543 - taśmociąg (liniowy)
 • do kontroli spójności budynków z bazy geometrycznej i opisowej dodano możliwość jej wykonania na podstawie pliku SWDE.
Dział "Download"

wtorek, 17 stycznia 2017

K-GESUT "zamówienie uzupełniające"

Po piśmie interwencyjnym z dnia 11 stycznia 2017r., w dniu 16 stycznia 2017r. otrzymaliśmy wreszcie dokument obliczenia opłaty wraz z pismem wyjaśniającym CODGiK.  Z odpowiedzi wynika, że CODGiK posiada dane jedynie dla 9 z 42 wnioskowanych obszarów. W związku z powyższym, dociekając prawdy o K-GESUT, wystosowaliśmy  w dniu 17 stycznia 2017r. pismo do CODGiK, w którym informujemy o nowym zamówieniu, tym razem dotyczącym wszystkich danych K-GESUT z  terenu wymienionych 42 powiatów. Oznacza to, że spodziewamy się otrzymać cała bazę K-GESUT. Nasze pismo oraz wniosek do CODGiK poniżej:
 

piątek, 13 stycznia 2017

Dane K-GESUT z 28 powiatów przepadły bez wieści

W dniu 13 stycznia 2017r. otrzymaliśmy uzupełnienie odpowiedzi GGK na nasze zapytanie z dnia 13 grudnia 2016r. w trybie dostępu do informacji publicznej. Z pierwszej, niepełnej, odpowiedzi udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., wynikało, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, Druga odpowiedź wskazuje, że jest to już 14 powiatów:
 

Prezes Zarządu Waldemar Izdebski komentuje sprawę w sposób następujący:

"Z odpowiedzi wynika, że liczba powiatów zmniejszyła się od 28 grudnia 2016r o 28 i pozostało tylko 14. Oczywiście problemy jak zwykle są obiektywne i pełna wina za brak danych spoczywa na powiatach i ich systemach, w których ręcznie trzeba wpisywać identyfikator IIP:). Ponieważ w dniu 29 grudnia 2016r. postanowiłem kupić w CODGiK dane K-GESUT ze wszystkich powiatów, to zobaczymy ile ostatecznie z tej listy zostanie. A swoją drogą do złożonego zamówienia do dzisiaj nie otrzymałem z CODGiK żadnej odpowiedzi, mimo pisma interwencyjnego z dnia 11.01.2017r..
To jest w końcu ten K-GESUT, czy go nie ma?"


środa, 11 stycznia 2017

Czas płynie, a w sprawie K-GESUT cisza

Ponieważ dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej informacji, w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Waldemar Izdebski zwrócił się z pytaniem do CODGiK dotyczącym złożonego kilkanaście dni temu wniosku o udostępnienie danych z bazy K-GESUT. Załączniki do pisma:
Wniosek
Pismo GGK

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Informacja o otrzymanej odpowiedzi w sprawie aplikacji adresowej

W nawiązaniu do zapytania z 21 grudnia 2016 r. w trybie dostępu do informacji publicznej, złożonego do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii otrzymaliśmy w dniu 5.01.2017 r. odpowiedź, którą udostępniamy poniżej:
Załączniki:
 1. Rejestr umów GUGiK 2012
 2. Rejestr umów GUGiK 2013
 3. Rejestr umów GUGiK 2014
 4. Rejestr umów GUGiK 2015
 5. Rejestr umów GUGiK 2016
W piśmie przedstawiono odpowiedzi na pytania 4,5 i 6, natomiast odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 ma zostać udzielona do 22 lutego 2017 r.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

K-GESUT - mówimy "Sprawdzam!" - Zakup kontrolowany

W związku z odpowiedzią GGK na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej udzielonej pismem IP.0133.99.2016 z dnia 28.12.2016r., z którego wynika, że 42 powiaty zasiliły krajową bazę K-GESUT, w dniu 29 grudnia 2016r. Prezes Zarządu Geo-System Sp. z o.o. Waldemar Izdebski zwrócił się z do CODGiK z zamówieniem danych z baz K-GESUT z poszczególnych powiatów.


 

Aktualnie oczekujemy na odpowiedź CODGiK na złożone zamówienie i o wszelkich postępach w tej sprawie będziemy na bieżąco informować.

[Aktualizacja]
Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym złożyliśmy odwołania od trzech decyzji GGK o nieudostępnianiu danych dotyczących wynagrodzeń kierowników projektów K-GESUT, Geoportal2 (Moduł SDI) oraz  TERYT2i3 (aplikacja adresowa).

GEO-MAP 10.33

Dostępna jest nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 10.33.
 • ODGIK: w przetwarzaniu prac geodezyjnych wprowadzono możliwość włączenia jako dodatkowych materiałów mapy ewidencyjnej z obszaru zgłoszonej pracy,
 • wprowadzono maskę kodów (Opcje|Tworzenie), dla których można ustawić kontrolę geometrii obiektu przed zamknięciem, aby jednak pozwolić zakończyć ewentualny błędny obiekt i nie stracić utworzonej geometrii wprowadzono możliwość zmiany kodu dla obiektu tworzonego (Edycja|Atrybuty tworzonego) na taki kod, który nie będzie kontrolowany np. 5100,
 • do biblioteki znaków Geo-Map.sym dodano kod 1820 służący do przechowywania punktów przeczytanych ze zbiorów LAS, obiekty są na warstwie DTM-TIN
 • wszystkie funkcje związane z obsługą plików LAS są dostępne w Menu Głównym w pozycji GEO-DTM/Chmura punktów
 • funkcje związane z "Chmurą punktów" korzystają z plików LAS, których parametry zapisane są pliku "LasFiles.txt" znajdującego się w katalogu pliku MAP, linia taka zawiera:
  xmin,ymin,xmax,ymax oraz sciezke do pliku, przykładowy plik "LasFiles.txt" ponizej:
  487129.200   672927.870   487248.690   673038.580 LAS\0401.las
  487129.200   673038.590   487248.690   673149.300 LAS\0402.las
  487248.700   672927.870   487368.190   673038.580 LAS\0501.las
  487248.700   673038.590   487368.190   673149.300 LAS\0502.las
 • do tworzenia indeksu plików LAS (tzn. LasFiles.txt) służy pozycja Geo-Dtm|Chmura punktów|Tworzenie indeksu plików LAS.
 • przykładowe dane z plikami ze skaningu laserowego dostepne są w katalogu GEO-DTM/LIDAR lub na niniejszej stronie
Dział "Download"