wtorek, 26 lutego 2008

Eksperyment GUGiK - Web Map Service (WMS)

Na podstawie udostępnionych serwisów WMS czterech firm (GEOBID, GEO-SYSTEM, ESRI POLSKA, INTERGRAPH) współpracujących w ramach Zespołu ds. Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych nad projektem "Dystrybucja danych wielkoskalowych oparta o serwisy WMS" Geo-System opracował Serwis skupiający dane z czterech źródeł i publikujący je w formie przeglądarki WMS (lub poprzez iGeoMap). Oba rozwiązania prezentowane są na naszej stronie.


wtorek, 19 lutego 2008

GEO-MAP 9.25

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.25. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: wprowadzono kontynuację szukania firm i wykonawców,
 • ODGIK: wprowadzono włączanie wszystkich warstw przed wydrukiem dokumentów po pobraniu danych z internetu,
 • ODGIK: wprowadzono katalog na wydruki PDF towarzyszące wydawaniu danych,
 • ODGIK: wprowadzono możliwość definiowania alternatywnej nazwy dla katalogu zakresów pobieranych z internetu,
 • przy automatycznym ustalaniu numeru obrębu wprowadzono możliwość wykorzystania maski kodu,
 • wprowadzono maskę obiektów których usunięcie wymaga potwierdzenia, (zapis w GMW_ODGIK.CFG),
 • wprowadzono dodawanie TERYTu do numeru granicznika w eksporcie SWDE, bez zapamiętywania w opcjach,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjęcie do bazy,
 • zmieniono nazwę atrybutu w obiekcie 5171 i 5172 "Data wydania" na "Historia" i rozpoczęto wpisywanie tam całej historii operatu wydawanie danych, wpływ operatu do PODGiK, Zwrot, Przyjecie do bazy,
 • ODGIK: pozycję menu Rejestracja wpływu operatu zamieniono na "Operat", w której zdefiniowano dwie pozycje rejestracja wpływu i rejestracja zwrotu,
 • dodano dwa nowe polecenia GPR:
  - #AddFilesFromDir KATALOG MASKA EXT - wczytywanie plików z katalogów jako bloku
  - #AddReferenceFromDir - KATALOG MASKA KOLOR EXT wczytywanie plików z katalogów jako referencyjnych
 • wprowadzono czytanie pliku selekcji z ISEG-a,
 • wprowadzono eksport do SQL,
 • zmieniono błędny kod układu współrzędnych PSQL dla I strefy układu 1965. zamiast 2171 wprowadzono 3120,
 • zmiany w module RASTER.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.


Dział "Download"

Wydawanie danych 24 godziny na dobę

Od 1 lutego 2008 r. (w ośrodkach w Ożarowie Mazowieckim, Wołominie i Mińsku Mazowieckim) prace zgłoszone drogą elektroniczną (za pośrednictwem serwisu iGeoMap) przetwarzane są automatycznie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są codzienne przerwy na publikację danych do Internetu realizowaną w godzinach wieczornych.

W najbliższym czasie planowane jest dołączenie do automatycznie wydawanych materiałów również wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

czwartek, 10 stycznia 2008

GEO-MAP 9.24

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.24. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • ODGIK: zmiany w nowym sposobie wnoszenia zakresów w połączeniu z bazą PostgreSQL,
 • ODGIK: możliwość zmiany geometrii oraz wprowadzenia zakresów według starych zasad,
 • zmiany w wygładzeniu bloku,
 • nowe oprogramowanie do komunikacji z EGBV w wersji 6.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 7 stycznia 2008

GEO-MAP 9.23

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.23. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zmiany w bibliotece PGClient.dll,
 • wprowadzono rozdzielenie funkcji do wygładzania o odgładzania obiektów bloku,
 • w poleceniu GPR ImportAttributes wprowadzono dodatkowy parametr decydujący o standardzie polskich znaków w pliku CSV,
 • przy usuwaniu bloku obiektów do archiwum wprowadzono pytanie o numer KERG, w ramach którego następuje usunięcie,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono sygnalizację pustych wartości przez napis #PustaWartosc,
 • w wykazie wartości atrybutów wprowadzono w menu pozycję 'Zamiana na podstawie pliku',
 • wprowadzono możliwość ustawiania indywidualnego dla użytkowników koloru obiektu aktywnego i koloru bloku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

czwartek, 6 grudnia 2007

GEO-MAP 9.22

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.22. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • zrezygnowano chwilowo z automatycznego centrowania obszaru wydruku oraz dopasowania do kartki jeśli obszar jest mniejszy niż strona drukarki,
 • przy wykorzystywaniu zewnętrznej bazy punktów adresowych wprowadzono możliwość wyłączenia widoczności punktów planowanych zarówno na ekranie jak i na wydruku.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 5 grudnia 2007

GEO-MAP 9.21

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.20. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:

 • wprowadzono centrowanie obszaru wydruku oraz dopasowywanie do kartki jeśli obszar jest mniejszy niż strona drukarki,
 • wprowadzono polecenie GPR #GetZakreFromFTP, które służy do automatycznego pobierania zgłoszonych prac,
 • zmiany w FTPClient
 • wprowadzono w GEO-MPA możliwość pracy wielu użytkowników jednocześnie
 • zmiany w programie Osnowa.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

wtorek, 4 grudnia 2007

GEO-MAP 9.20

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.20. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
 • przy przyjmowaniu działek projektowanych dopuszczono możliwość przyjmowania w ramach jednego DEZ-u jednej działki z wielodziałkowego KERG-u, nawet jeśli są graniczniki z KERG pracy poza obszarem przyjmowanej działki, konieczne jest wtedy jedynie akceptacja tekiej sytuacji w pojawiającym się w oknie dialogowym,
 • zmiany w GEO-MPA.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

poniedziałek, 26 listopada 2007

GEO-MAP 9.19

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.19. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
 • wprowadzono edycję wysokości aktywnego punktu w aktywnym obiekcie, skrót klawiszowy H oraz dostępne z menu Edycja i menu kontekstowego,
 • wprowadzono możliwoś ustawienia liczby ostatnio zapamiętywanych plików do 20 (ostatnio było do 8),
 • wprowadzono możliwość zapamiętywania koloru obiektu aktywnego w parametrach użytkownika,
 • OSNOWA 4.15: W menu "Blok" dodano procedurę "Zaznacz według zakresu H" umożliwiającą definiowanie/modyfikowanie bloku na podstawie zakresu rzędnych H w określonym układzie.
 • Zmiany w MPA.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

piątek, 23 listopada 2007

GEO-MAP 9.18

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.18. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
 • w operacjach blokowych wprowadzono możliwość wygładzenia/odgładzenia bloku,
 • zmiany w module GEO-MPA.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 14 listopada 2007

GEO-MAP 9.17

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.17. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
 • GEO-ODGiK: wprowadzono możliwośc automatycznego pobierania numeru KERG przy pobieraniu zakresu pracy z Internetu
 • wprowadzono domyślnie PktAdrNamesTypePoint='brak informacjiz dokumentemfunkcjonującyplanowany' do oznaczania typów punktów adresowych,
 • zmieniono bibliotekę Raport.dll oraz biblioteki do tworzenia plików PDF oraz konwersji HTML na PDF,
 • wyłączono zapis warstwy podczas eksportu do EWMAPY, dotyczyło to bardzo starych wersji EWMAPY, obecnie należy stosowac eksport obiektów,
 • zmiany w GEO-MPA.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 7 listopada 2007

Rejestracja w ePODGiK

Prezentujemy film szkoleniowy, który przedstawia proces rejestracji w ePODGiK.Możliwośc zgłaszania prac przez Internet istnieje już w ośrodkach w Ożarowie Mazowieckim, Kościerzynie, Wejherowie, a od 31 października także w Wołominie.

poniedziałek, 5 listopada 2007

GEO-MAP 9.16

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.16. Najważniejsze zmiany w oprogramowaniu to:
 • wprowadzono zmienną WWWCoordinateSystem informującą z jakiego systemu transformować zakresy prac geodezyjnych przy pobieraniu ich z Internetu,
 • przy wykonywaniu informacji o pracach wprowadzono działanie na warstwach niewidocznych np. 5172,
 • wprowadzono wydawanie operatów podłączonych do zakresów prac 5172,
 • zmiany w programie Osnowa.

Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 31 października 2007

Premiera serwisu ePODGiK

Na początku października 2007 roku firma Geo-System uruchomiła nowy serwis internetowy.

Adres internetowy: http://www.epodgik.pl/

Serwis ePODGIK przeznaczony jest do obsługi zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych i sądzimy, że będzie dla Państwa dużym ułatwieniem w codziennej pracy. Hasło dostępu do serwisu otrzymujecie Państwo po zarejestrowaniu się w jednym z Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oferującym możliwość internetowego zgłaszania prac. Serwis oferuje bieżący podgląd stanu zgłoszonych przez siebie prac geodezyjnych, dostęp do materiałów z PODGiK związanych z tymi pracami oraz szereg innych funkcjonalności ułatwiających współpracę z PODGiK. Ogromną zaletą tego serwisu jest posiadanie jednego identyfikatora i hasła dostępu dla wszystkich ośrodków współpracujących z ePODGiK.

W chwili obecnej z serwisem ePODGiK współpracują ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim, Kościerzynie i Wołominie. Rejestracja jest dostępna ze strony ww. ośrodków.

piątek, 19 października 2007

Aktualizacja Warstwy '3D Buildings' w Google Earth

W ostatnim czasie Google dodało kolejną partię budynków stworzonych przez użytkowników do warstwy 'Best of 3D Warehouse' w Google Earth. Wśród nowych budynków pojawiło się 8 modeli stworzonych przez Geo-System, w tym Ratusz m.st. Warszawy na Placu Bankowym, Urząd Dzielnicy Mokotów, czy Kolumna Zygmunta.
Dodatkowo pojawiły się również Złote Tarasy, których model mimo bardzo wczesnej fazy tworzenia został zaakceptowany. Z czasem zostanie zastąpiony w pełni teksturowanym modelem.

Modele stworzone przez Geo-System można zobaczyć na stronie. Niebieska odznaka przy modelu oznacza, że zostały one zaakceptowane oraz dodane do warstwy 'Best of 3D Warehouse'.

poniedziałek, 15 października 2007

Konferencja w Dobczycach

W dniach 11 - 13 października miało miejsce IV Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne "Geoinformatyka - badania, zastosowania, kształcenie" w Dobczycach k. Krakowa. Większość ośrodków naukowych związanych z geodezją i kartografią wzięło udział w konferencji. Waldemar Izdebski reprezentujący Politechnikę Warszawską oraz firmę Geo-System wygłosił referat pt. "Analiza możliwości integrowania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z innymi zasobami geoinformacyjnymi".

Konferencja Rzeszów - Polańczyk - Solina

W dniach 27 - 29 września w Polańczyku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: "Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna". Dr Waldemar Izdebski wygłosił referat przedstawiający możliwości udostępniania danych przestrzennych w Internecie pt. Technologia udostępniania danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania "iGeoMap".


Dodatkowe informacje n/t konferencji dostępne są na stronie oficjalnej konferencji.

wtorek, 9 października 2007

GEO-MAP 9.15

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.15.
Najważniejsze wprowadzone zmiany:
 • w zapisie SWDE wprowadzono zapis atrybutów graniczników w BPP i OZR,
 • w rozliczeniu użytków wprowadzono możliwość oznaczania działek, w których dokonano zintegrowania użytków,
 • dodawanie hasła bazy danych do PostgreSQL,
 • zmiany w PostgreSQL - dodano "Układ lokalny Poznań",
 • zmiany w MPA.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"

środa, 26 września 2007

Geo-System na konferencji w Wiśle


W dniach 5 - 7 września w Wiśle odbyła się konferencja: "Urzędowa geoinformacja w Internecie - możliwości i oczekiwania". Wśród firm, które prezentowały swoje dokonania w tej dziedzinie znalazł się także Geo-System, w imieniu którego referat wygłosił Waldemar Izdebski wraz z geodetą powiatowym powiatu warszawskiego zachodniego - Wiesławem Piątkowskim. Tematem tego wystąpienia był "Aktualny stan i przyszłe możliwości internetowego udostępniania danych PODGiK w Powiecie Warszawskim Zachodnim".

Materiały z konferencji są możliwe do pobrania na stronie WODGiK Katowice - www.wodgik.katowice.pl/konferencja/

poniedziałek, 17 września 2007

GEO-MAP 9.14

Pojawiła się nowa wersja systemu GEO-MAP oznaczona jako 9.14.
Najważniejsze wprowadzone zmiany:
 • przy zliczaniu obiektów wewnątrz obiektów bloku wprowadzono możliwość pomijania wpisywania wyników pozostawiając jedynie zaznaczenie obiektów wykorzystanych,
 • zmieniono domyślne kolory punktów adresowych z czerwonego na niebieski,
 • zmiany w module Osnowa 4.07.
Aby uaktualnić posiadane oprogramowanie należy uruchomić program Geo-Update.

Dział "Download"